İPKV Altıntepe Kilisesinde...

MÜŞRİKLERE MÜJDE, 11.10.2020 TARİHLİ VAAZ

 

Protestan Kiliseleri Vakfı - Türkiye

B A S I N   D U Y U R U S U

16 Haziran 2020

Üzüntü ile ifade etmek isteriz ki; 2019 yılından itibaren Türkiye’de hizmet eden Protestan yabancı din adamlarının ülkemizde ikametleri zorlaşmıştır.

(devamı...)

 

Koronavirüs'e karşı... Dost Tanrı; Terbiye Tanrısı

Koronavirüs'ün Dünyaya Seslenişi

NOEL KUTLAMASI 2019

24 Aralık, saat 20:00

K ü l t ü r l e r    M o z a i ğ i    İ s t a n b u l d a    B i r    H o ş g ö r ü    M u c i z e s i.

 

1999 yılında kurulan Vakfımızın temel amacı: Protestan inancındaki mensuplarının dini

 

ihtiyaçlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Mevzuatına uygun olarak karşılamaktır.

İstanbul Protestan Kilisesi, Cumhuriyet'in İlk Resmi Kilisesi

 

Türkiye, 2000 yıllık Mesih İnancına yabancı değildir. İzmir, Efes, Antakya, Tarsus, Konya gibi isimlerin sık sık geçtiği İncil'in büyük bir bölümü, Anadolu'da kaleme alınmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu, farklı inançları benimseyen insan gruplarının barış içinde yaşamasını sağlayarak tarihi bir başarıya imza attı. IV. Sultan Mehmet zamanında, Tevrat, Zebur ve İncil'in toplamı olan Kitab-ı Mukaddes, baş tercüman Ali Bey tarafından eski Türkçe'ye çevrildi.

Anadolu 19. yüzyılda, Protestanlığın ilk filizlerini gördü. Protestan kilise toplulukları 1990'lı yıllarda meşruiyetlerini yasallaştırmak için girişimlerde bulundular. Devamı...

Vakfımızın İstanbul merkez binası, Cumhuriyet tarihinde resmi kilise statüsü kazanan ilk bina oldu. Desteklerinden ötürü başta Rabbimiz olmak üzere tüm devlet erkanı ile yabancı diplomatik temsilciliklere teşekkürlerimizi bir borç biliriz! Video izle...

 

 

KAMOYUNA DUYURULUR

 

15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminden ve yaşanan acı kayıplardan dolayı büyük üzüntü duymaktayız. 

Güzel ülkemizin az sayıdaki Protestan inancına sahipler olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkesin hak ve hürriyet eşitliğine ve demokraside kendi yönetimini özgürce seçme yetkisine inanıyoruz.

Ülkemizin esenlik ve huzuru için durmadan dua ediyoruz. 

 

Vakfımıza bağlı Kiliseler adına,

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı'nın YÖNETİMİ

16.07.2016

 

2018 - NOEL (DOĞUŞ BAYRAMI) KUTLAMASI

İPKV Altıntepe Protestan Kilisesi, 24.12.2018

 

 

Neol "doğuş" demektir. Mesih İsa'nın doğumunu, yani tüm insanların Kurtarıcısı'nın dünyaya gelişini kutlayan bayrama verilen isimdir. 24 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramının yıl başıyla ve kutlamalarıyla her hangi bir ilgisi ve bağı yoktur.