...

K ü l t ü r l e r    M o z a i ğ i    İ s t a n b u l d a    B i r    H o ş g ö r ü    M u c i z e s i.

 

1 Ağustos 2015

 

“Tanrı’nın Mesih İsa’da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrım’a şükrediyorum. 5-6 Mesih’le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih’te her bakımdan –her tür söz ve bilgi bakımından– zenginleştiniz

 

(İncil, 1.Korintliler 1:4-5)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

İstanbul Pendik ilçesindeki Hristiyanlar metruk kilisenin restore edilip ibadete açılması talebiyle kilisenin önünde duasını yaptı!

1999 yılında kurulan Vakfımızın temel amacı: Protestan inancındaki mensuplarının dini

ihtiyaçlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Mevzuatına uygun olarak karşılamaktır.

İstanbul Protestan Kilisesi, Cumhuriyet'in İlk Resmi Kilisesi

 

Türkiye, 2000 yıllık Mesih İnancına yabancı değildir. İzmir, Efes, Antakya, Tarsus, Konya gibi isimlerin sık sık geçtiği İncil'in büyük bir bölümü, Anadolu'da kaleme alınmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu, farklı inançları benimseyen insan gruplarının barış içinde yaşamasını sağlayarak tarihi bir başarıya imza attı. IV. Sultan Mehmet zamanında, Tevrat, Zebur ve İncil'in toplamı olan Kitab-ı Mukaddes, baş tercüman Ali Bey tarafından eski Türkçe'ye çevrildi.

Anadolu 19. yüzyılda, Protestanlığın ilk filizlerini gördü. Protestan kilise toplulukları 1990'lı yıllarda meşruiyetlerini yasallaştırmak için girişimlerde bulundular. Devamı...

Vakfımızın İstanbul merkez binası, Cumhuriyet tarihinde resmi kilise statüsü kazanan ilk bina oldu. Desteklerinden ötürü başta Rabbimiz olmak üzere tüm devlet erkanı ile yabancı diplomatik temsilciliklere teşekkürlerimizi bir borç biliriz! Video izle...

Kilise toplulukları, Mesih İsa'yı TANIMAK, YANSITMAK ve TANITMAK için vardır: "Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3).

İncil İnancı, “Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin” ayetiyle LAİKLİK (İncil, Matta 22:21); ve...

“Herkes, altında bulunduğu yönetime bağlı olsun” ayetiyle DEVLETE BAĞLILIK ilkelerini öğretmektedir (İncil, Romalılar 13:1). Devamı...