20 Ağustos 2014

 

2 Küstahlığın ardından utanç gelir, 
Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir. 

3 Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, 
Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.

 

(Zebur, Süleyman'ın Meselleri 11:2-3)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

...

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Soma'daki kömür madeni patlamasının sonrasında dualarımız ve düşüncelerimiz Soma'daki yurttaşlarımızladır.

...

Hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine, akraba ve dostlarına ve yüreğinde bu acıyı taşıyan halkımıza başsağlığı diliyoruz.

...

İ.P.K.V.

...

19 Mayıs 2014

Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

(Zebur, Süyleyman'ın Meselleri 15:1)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Mayıs 2014

Allah dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik semavî Oğlu’nu feda etti. Öyle ki, O’na iman eden helâk olmasın, ebedî hayata kavuşsun.

(İncil, Yuhanna 3:16)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Mayıs 2014

Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

(Tevrat, 2.Samuel 7:22)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

13 Mayıs 2014

Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.

(İncil, 1.Selanikliler 5:15)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

12 Mayıs 2014

'Ayağım kayıyor' dediğimde, sevgin ayakta tutar beni, ya RAB. Kaygılar içimi sarınca, Senin avutmaların gönlümü sevindirir.

(Zebur, Mezmur 94:18-19)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Mayıs 2014

Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

(İncil, Koloseliler 3:15)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

9 Mayıs 2014

Biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yeniden yaratıldık.

(İncil, Efsliler 2:10)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Mayıs 2014

Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar ve şükürler sunulsun.

(İncil, 1.Timoteos 2:1-2)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

6 Mayıs 2014

Üzerimize ruh dökülünce ...Doğruluğun ürünü esenlik;

Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

(Nebiler, Yeşaya 32:15-17)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Mayıs 2014

RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

(Zebur, Süleyman'ın Meselleri 9:10)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Mayıs 2014

RAB’be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RAB’bi an, O da senin yolunu düze çıkarır.

(Zebur, Süleyman'ın Meselleri 3:5, 6)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Mayıs 2014

İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur.

(İncil, İbraniler 13:16)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Mayıs 2014

Bilgili kişi az konuşur, Akıllı kişi sakin ruhludur.

(Zebur, Süleyman'ın Meselleri 17:27)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

1 Mayıs 2014

Bütün Şeriat tek bir sözde özetlenmiştir:

Komşunu kendin gibi seveceksin.” 

(İncil, Galatyalılar 5:14)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

30 Nisan 2014

Allah, kendisini memnun eden şeyleri hem istemeniz hem de yapmanız için hayatınızda faaldir.” 

(İncil, Filipililer 2:13)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

29 Nisan 2014

Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı’nın yüceliği için

birbirinizi kabul edin.

(İncil, Romalılar 15:7)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

17 Nisan 2014 - İncil, 1.Korintliler 11:23-26

Tevrat, Mısır'dan Çıkış 12:1-14; Zebur, Mezmur 115.

 

“Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz” (1.Korintliler 11:26). İsa Paskalya akşam yemeği sırasında kendisi dünyadan ayrıldıktan sonra tüm yeryüzüne yayılması gereken İyi Haber'in (İncil'in) iki temel taşını vurguladı: Günahların bağışını getiren kurban niteliğindeki kendi ölümü ve bir gün dünyaya döneceği haberi.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

16 Nisan 2014 - İncil, Matta 26:14-25

Nebiler, Yeşaya 50:4-9; Zebur, Mezmur 68.

 

“Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim” (Yeşaya 50:6). Yeşaya peygamber burada bir kez daha gelecek olan Mesih'in çekeceği acıların detayını önceden bildirmektedir (örneğin: Matta 26:67). Ne için acı çekmesi gerekiyordu? Bizi cennetten alıkoyan günahın cezasını yerimize çekmek için. Yani sevgi için...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 13:21-38

Nebiler, Yeşaya 49:1-6; Zebur, Mezmur 70.

 

“Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin” (Yuhanna 13:34). İncil'de Tevrat'ın "Komşunu kendin gibi seveceksin" buyruğu tekrarlanıyor hatta daha geniş tutuluyor. Çünkü İsa herkes uğruna canını ortaya koyacak kadar sevdi seviyor ve bizlerden aynısını bekliyor!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 12:1-11

Nebiler, Yeşaya 42:1-7; Zebur, Mezmur 26.

 

“İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak... Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak” (Yeşaya 42:1, 4). Milattan önce 700 yılında Yeşaya peygamber Rab'ten aldığı vahiy ile bütün uluslara huzur ve adalet getirecek, ve Kutsal Ruh ile meshedilmiş olarak gelecek Kurtarıcı'nın haberini veriyordu!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

12 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 11:45-57

Nebiler, Hezekiel 37:21-28; Zebur, Mezmur 31.

 

Mesih geldiğinde ...günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. Kulum Davut'un soyu onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak” (Hezekiel 37:23-24). Tanrı, Hezekiel döneminde, Mesih gelmeden 600 yıl önce de tüm insanları günahlarından kurtarmak istiyordu, bugün de... Bunun için 2000 yıl önce Mesih İsa'yı gönderdi!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

11 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 10:31-42

Nebiler, Yeremya 20:10-13; Zebur, Mezmur 17.

 

“Ey doğru kişiyi sınayan, Yüreği ve düşünceyi gören Her Şeye Egemen RAB! Davamı senin eline bırakıyorum. Onlardan alacağın öcü göreyim!”  (Yeremya 20:12). Tanrı'nın onu gözlediğini ve koruduğunu bilen kişi, Yeremya peygamber gibi, her türlü derdini Rab'be teslim eder. Sıkıntı veren kişiyi de durumu da Rab'be teslim eder. Çünkü hakkını sağlayacak, esenlik verecek olan yalnız O'dur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 8:51-59

Tevrat, Yaratılış 17:3-9; Zebur, Mezmur 104.

 

İsa, "Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi... Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım" dedi.”  (Yuhanna 8:56, 58). İbrahim'e bir vaat verilmişti: Soyundan gelen biri aracılığıyla tüm uluslar kutsanacaktır (Yaratılış 22:18). İbrahim Rab'be inandı ve gelecek Mesih'in gününü gördü. Mesih İsa gelen ezeli ebedi Kurtarıcı'dır.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 8:21-30

Tevrat, Çölde Sayım 21:4-9; Zebur, Mezmur 101.

 

“İsa onlara, 'Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım” dedi. “Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim... Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz'”  (Yuhanna 8:23-24). İsa'ya inanıp inanmamak akıbetimizi etkileyecektir. O beklenilen Mesih, Allah'ın özüyle gelen Kurtarıcı'dır. Rab'bin günahlara karşılık gönderdiği çareyi, yani kişiyi reddedersek sonuç ne olabilir?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 7:37-39

Nebiler, Yeremya 11:18-20; Zebur, Mezmur 7.

 

“Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ” Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.”  (Yuhanna 7:37-39)

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 7:1-30

Zebur, Süleyman'nın Özdeyişleri 2; Mezmur 33.

 

“İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir” diye karşılık verdi. “Eğer bir kimse Tanrı’nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı’dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir”  (Yuhanna 7:16-17). Gerçeği arayarak İncil'i okuyan herkes, bu semavi kitabın ilahi yetkisini kendi yüreğinde hisseder. Asıl mesele: bu gerçeğe teslim olacak mı?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 5:31-47

Tevrat, Mısır'dan Çıkış 32:7-14; Zebur, Mezmur 105.

 

“Musa’ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”  (Yuhanna 5:46-47). Tevrat'ı okumadan ona inanmak mümkün değildir. Ona sahip çıkmadan bu sefer Zebur'a inanmak mümkün değildir. Aynı şekilde Zebur'u okumadan İncil'e inanmak mümkün değildir...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 5:17-30

Nebiler, Yeşaya 49:8-15; Zebur, Mezmur 144.

 

“Ey gökler, sevinçle haykırın, Neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, Çünkü RAB halkını avutacak, Ezilene merhamet gösterecek” (Yeşaya 49:13). İnsan Tanrı'nın merhametine kavuştuğunda kendini sevinçten tutamaz ve tüm kaynatın onunla birlikte mutluluğunu haykırmasını ister.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

1 Nisan 2014 - İncil, Yuhanna 5:1-16

Nebiler, Hezekiel 47:1-12; Zebur, Mezmur 45.

 

“İsa daha sonra iyileşen adamı tapınakta buldu. 'Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin' dedi” (Yuhanna 5:14). Mesih İsa kimseden şifayı esirgemedi, esirgemiyor. Karşılığında kendisi için değil, bizim için bir şey ister: Günaha, yani bencil isteklere odaklı yaşamı terkketmemiz. Bunu kendisinden esirgeyecek miyiz? Ve bunda en kârlı biz çıkmaz mıyız?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

31 Mart 2014 - İncil, Yuhanna 4:43-54

Nebiler, Yeşaya 65:17-21; Zebur, Mezmur 29.

 

“Saray memuru İsa’ya, “Efendim, çocuğum ölmeden yetiş!” dedi. İsa, “Git, oğlun yaşayacak” dedi. Adam, İsa’nın söylediği söze iman ederek gitti” (Yuhanna 4:49-50). Sarayın İsa'ya olan düşmanlığı nedeniyle baskı altında bulunan memur buna rağmen iman edebildi de günümüzde insanlar neden bu kadar çevresinin tepkisinden çekiniyor? Hâlbuki hâlâ bugün yalnız Mesih İsa'ya iman edenler bu memur gibi 'oğullarına', yani Rab'bin merhametine kavuşur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Mart 2014 - İncil, Markos 12:28-34

Nebiler, Hoşea 14:2-10; Zebur, Mezmur 80.

 

“En önemli buyruk şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur” (Markos 12:29-31). Tanrı sevgidir. Kendisine sevgiylerin en büyüğü, birbirimize ise sevgilerin en içteniyle yaklaşmamızı ister!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

27 Mart 2014 - İncil, Luka 11:14-23

Nebiler, Yeremya 7:23-28; Zebur, Mezmur 94.

 

“Benden yana olmayan bana karşıdır, benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir” (Luka 11:23). Kime sorarsanız herkes İsa'yı seviyor. Acaba İsa'nın kendisi buna katılıyor mu? O'na göre kendisiyle beraber olmayan O'na karşıdır. Yani Mesih İsa'yı efendisi ve kurtarıcısı olarak kabul etmeyen kişi O'nu sevmez!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

26 Mart 2014 - İncil, Matta 5:17-19,

Tevrat, Yasa'nın Tekrarı 4:1-9; Zebur, Mezmur 147.

 

Musa'nın Şeriatını ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Tevrat'tan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak” (Matta 5:17-18). Allah gönderdiği Kelâmı kimseye değiştirtmeyeceğine dair garanti verirken Tevrat ile İncil'in tahrif olduğunu söylemek O yalancıdır diye küfretmekten ne farkı var?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

24 Mart 2014 - İncil, Luka 4:24-30,

Tevrat, 1.Krallar 5:1-15; Zebur, Mezmur 42.

 

“Geyik akarsuları nasıl özlerse, Canım da seni öyle özler, ey Tanrı! Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü? ” (Mezmur 42:1-2). Her insan, farkında olsun veya olmasın, kendisini yaratana kavuşma özlemiyle yaşar. Allah da Kendisinden uzaklaşan insanı tekrar sevgisine kavuşturmak ister. Ne zaman hay Allah'a dönmeyi düşünüyorsun?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

22 Mart 2014 - İncil, Luka 15:11-32,

Nebiler, Mika 7:14-20; Zebur, Mezmur 102.

 

“Oğul, ‘Baba’ dedi, ‘Tanrı’ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.’ “Babası ise... ‘Besili danayı getirip kesin, yiye-lim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu’ ” (Luka 15:21-23). İşte Tanrı tövbe ile O'na dönen herkesi bu şekilde "kucaklamak" istiyor... Bunun için "dünyanın günahını ortadan kaldıran kurban kuzusunu" kesti!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

21 Mart 2014 - İncil, Matta 21:33-46,

Tevrat, Yaratılış 37:3-28; Zebur, Mezmur 104.

 

“RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın... Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu” (Mezmur 104:1, 24). Birer dua olan Mezmurlar (Zebur), Rab'be övgülerin üç temel nedenini gösterir: görkemi, yaradılışı ve kurtarışı, başka bir deyişle kendi ulviyeti, verdiği hayat ve herkesten soracağı hesap...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

20 Mart 2014 - İncil, Luka 16:19-31,

Nebiler, Yeremya 17:5-10; Zebur, Mezmur 1.

 

Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin bir adam... şöyle dedi: ‘İbrahim baba, sana rica ederim, birini babamın evine gönder de... kardeşlerimi uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler.’ “İbrahim, ‘Onlarda Musa’nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler’ dedi.” (Luka 16:23-24, 27-29). Rab'bin gönderdiği Kelâmlar'a aldırmıyorsak, ölülerden biri geri gelse bile ona da aldırmayız. Siz Tevrat'ı, Zebur'u, Nebiler'i ve İncil'i okuyup dinliyor musunuz?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

18 Mart 2014 - İncil, Matta 23:1-12,

Nebiler, Yeşaya 1:10-20; Zebur, Mezmur 49.

 

“Din bilginleri... Musa’nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söyledikleri-nin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar” (Matta 5:44). Ne yazık ki, çoğu zaman Allah'ı temsil yetkisini kendilerinde görenler O'ndan uzaklar... Bizlerse yine Musa'nın, Davu'tun ve İsa'nın söylediklerini öğrenip gayretle yerine getirelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Mart 2014 - İncil, Matta 5:43-48,

Tevrat, Yasa'nın Tekrarı 26:16-19; Zebur, Mezmur 118.

 

“Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin” (Matta 5:44). Bu ayet çok mu zor? Aslında Allah'a şirk koşmaktan bizi alıkoyduğunu anladığımızda durum değişir. Çünkü adalet yalnız "öç benimdir" diyene aittir. İntikam almaya çalışan herkes kendini Allah'ın yerine koymaktadır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Mart 2014 - İncil, Matta 5:20-26,

Nebiler, Hezekiel 18:21-28; Zebur, Mezmur 129.

 

“Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki... Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir” (Matta 5:21-22). Rab'bin kutsallığı en küçük sevgisizliği bile kabul etmez. Bizi cehennemin ateşinden kim kurtarabilir? Ölümü ve ölümden dirilişiyle nefreti yenip Kendisine iman eden herkese sevgiyi öğreten Mesih İsa!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

13 Mart 2014 - İncil, Matta 7:7-12,

Nebiler, Yaratılış 2:7-9; Zebur, Mezmur 137.

 

“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır” (Matta 7:7-8). Dünyaca meşhur bu 'özdeyiş', aslında Mesih İsa'nın vaadidir! O'nun vaatleri beraberinde "acaba" getirmiyorlar. 2000 yıldır dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Ya siz...?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

12 Mart 2014 - İncil, Luka 11:29-32,

Nebiler, Yunus 3:1-10; Zebur, Mezmur 50.

 

“Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunus’un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus’tan daha üstün olan buradadır” (Luka 11:32). Rab'bin merhameti kutsal olmayanlar için gerekli... Ve hangimiz kusurlu değildir? Hal buyken, nasıl da Yunus'tan üstün olan Mesih İsa aracılığıyla olan Tanrı'nın davetine töbve ile cevap vermeyelim?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

11 Mart 2014 - İncil, Matta 6:7-15,

Nebiler, Yeşaya 55:10-11; Zebur, Mezmur 33.

 

“Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır” (Yeşaya 55:10-11). Rab'bin Kelâm'da söz verdiği her şeyi yerine getireceğine dair en güvenilir taahhüte sahibiz. Haleluya!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Mart 2014 - İncil, Matta 25:31-36,

Tecrat, Levililer 19:1-2, 11-18; Zebur, Mezmur 18.

 

“Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan cenneti miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz” (Matta 25:34-46). Mesih İsa'nın merhametine sahip insan, cennette Mesih İsa'nın mekanına da kabul edilecektir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Mart 2014 - İncil, Luka 5:27-32,

Nebiler, Yeşaya 58:9-14; Zebur, Mezmur 85.

 

“Eğer başkalarını suçlamaya, Kötücül konuşmalara son verirseniz, Açlar uğruna kendinizi feda eder, Yoksulların gereksinimini karşılarsanız, Işığınız karanlıkta parlayacak, Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak” (Yeşaya 58:9-10). Tanrı nasıl halimize acıyıp Mesih'i kutsallığını ve sevgisini bize göstermek için gönderdiyse, bizim de herkese aynı kutsallık ve sevgiyle davranmamızı ister. Nurda yaşamak budur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

7 Mart 2014 - İncil, Matta 9:14-15,

Nebiler, Yeşaya 58:1-9; Zebur, Mezmur 49.

 

“Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, Tanrı’ya fidye veremez. Çünkü hayatın fidyesi büyüktür... Tanrı beni Ölüler Diyarının pençesinden kurtaracak ve yanına alacak” (Mezmur 49:7-8, 15). Tanrı dışında kimse insanın sonsuz hayat bedelini ödeyemez. Ama Tanrı birini cehennemden kurtarınca onu yanına alacağı kesin! Bu Müjde Mesih İsa gelmeden 1000 yıl önce bile Zebur'da verilmektedir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

6 Mart 2014 - İncil, Luka 9:22-25,

Tevrat, Yasa'nın Tekrarı 30:15-20; Zebur, Mezmur 1.

 

İsa hepsine, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” dedi” (Luka 9:23); “Bugün size Tanrınız RAB’bi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyo-rum” (Yasa'nın Tekrarı 30:16); “Zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünürse... Yaptığı her işi başarır” (Mezmur 1:2-3).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Mart 2014 - İncil, Matta 6:1-6, 16-18,

Nebiler, Yoel 2:12-18; Zebur, Mezmur 50.

 

“RAB diyor ki, "Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın” (Yoel 2:12-13), “Oruç tut-tuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler” (Matta 6:16).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Mart 2014 - İncil, Markos 10:28-31,

1.Petrus 1:10-16; Zebur, Mezmur 97.

 

“Size doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Benim ve Müjde’nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur” (Markos 10:29-30).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Mart 2014 - İncil, Markos 10:17-27,

1.Petrus 1:3-9; Zebur, Mezmur 110.

 

“Şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir” (1.Petrus 3:6-7).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Mart 2014 - İncil, Matta 6:24-34,

1.Korintliler 4:1-5; Zebur, Mezmur 61.

 

“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.” (Matta 6:24). Putperestliğin ve Allah'a şirk koşmanın en vahim şekli; paraya tapmak, ondalığı esirgemek, haksız paraya konmaktır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Şubat 2014 - İncil, Markos 10:1-12,

Yakup 5:9-12; Zebur, Mezmur 102.

 

“Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. “Evet” iniz evet, “hayır” ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız” (Yakup 5:12). İnandırmak için, "Sözüm senettir" ya da "vallahi, billahi" derler. Aslında İncil, karakterli insanın "eveti" veya "hayırı" muhatabına güvence olarak yeter der. Bunun dışında bir söz ve davranış, karşımıza yargıç olarak Allah'ı almak demektir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

25 Şubat 2014 - İncil, Markos 9:30-37,

Yakup 4:1-10; Zebur, Mezmur 54.

 

“İsa Onikiler’e şöyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun” (Markos 9:23-24). İnsan büyük olmak ister. Ama asıl büyüklüğe giden yolu bilmez. Yolu İsa kendisi örneklemiştir: Kendini alçaltan, yüceltilecek; hizmet eden, hizmet edilecektir. O zaman büyüklük kişiye Tanrı tarafından verilir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

24 Şubat 2014 - İncil, Markos 9:14-29,

Yakup 3:13-18; Zebur, Mezmur 18.

 

“İsa ona, “Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!” dedi. Çocuğun babası hemen, “İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!” diye feryat etti.” (Markos 9:23-24). Mesih İsa'nın elinden her şey gelir. O'na iman edenler, hayatlarında her türlü mucize görürler. Bunun için imanımız azsa, Kendisi imansızlığımızı yenmeye bile yardım eder. Yeter ki, O'ndan isteyelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

23 Şubat 2014 - İncil, Matta 5:38-48.

Tevrat, Levililer 19:1-2, 17-18; Zebur, Mezmur 102.

 

“RAB Musa’ya şöyle dedi: “İsrail topluluğuna de ki, ‘Kutsal olun, çünkü ben Tanrınız RAB kutsalım... Kardeşinden yüreğinde nefret etmeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Öç almayacaksın. Kimseye kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim'” (Levililer 19:1-2, 17-8).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

22 Şubat 2014 - İncil, Markos 16:13-19.

1.Petrus 5:1-4; Zebur, Mezmur 22.

 

“Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar” (Mezmur 22:16-18). Davut Peygamber aracılığıyla M.Ö. 1000 yıllarında açıklanan bu kehanet Mesih İsa'nın ölümünde yerini buldu (bkz: Yuhanna 19:33, 37; Matta 27:35). Rab Allah bu kurbanla tüm insanlara kurtuluş yolunu açtı.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

21 Şubat 2014 - İncil, Markos 8:34-38.

Yakup 2:14-26; Zebur, Mezmur 111.

 

“Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?” (Markos 8:35-36). Mesih İsa uğruna "canı yitirmek", bizi cennete taşımak için Kendi canını feda eden O'na hayatımızı teslim etmek demektir! "Candan olmak" ise dünyasal zevkler uğruna cenneti yitirmek...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

20 Şubat 2014 - İncil, Markos 8:27-33.

Yakup 2:1-9; Zebur, Mezmur 33.

 

İsa Havarilerine, “Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?” diye sordu. Petrus, “Sen Mesih’sin” yanıtını verdi” (Markos 8:29). Mesih İsa'yı gerçek kimliğiyle bilmek ahiret yaşamı için şarttır. O, Mesih, Tanrı'nın Kutsalı, tek Aracı... Tüm O'na iman eden insanları günahlarından ve cehennemden azat eden Kurtarıcı'dır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Şubat 2014 - İncil, Markos 5:21-43.

Tevrat, 2.Samuel 18:9-33; Zebur, Mezmur 84.

 

“Ne mutlu gücünü senden alan insana! Ağlayış Vadisi’nden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, İlk yağmurlar orayı berekete boğar” (Mezmur 84:5-6). Her konuda Rab'be sığınan kişi gücünü O'ndan alır. Gözyaşlarına sebep olan tüm durumlarda, Rab ağlayışını bereket pınarlarını dolduracak yağmura çevirir...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Şubat 2014 - İncil, Markos 4:35-41.

Tevrat, 2.Samuel 12:1-17; Zebur, Mezmur 50.

 

“Büyük bir fırtına koptu... Öğrenciler İsa'yı uyandırıp, "Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?" dediler” (Markos 4:37-38). Günümüzde kaç kere buna benzer soruları Rab'be sorarız? O'nun tepkisi de hep aynıdır: “İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi... Ortalık sütliman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?" dedi” (Markos 4:39-40).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

31 Ocak 2014 - İncil, Markos 4:26-34.

Tevrat, 2.Samuel 11:1-17; Zebur, Mezmur 51.

 

2.Samuel 11:1-17'de peygamberler döneminin en karanlık sahnelerinden birine tanık oluruz: Kral Davut görevini ihmal eder, zina işler, komplo kurar ve adam öldürtür. 51.Mezmur ise Kutsal Kitap'ın en aydın bölümlerinden birine sahne olur: Davut, tüm bu günahlarından derinden tövbe eder! Biz de bundan ibret alalım.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

30 Ocak 2014 - İncil, Markos 4:21-25.

Tevrat, 2.Samuel 7:18-29; Zebur, Mezmur 131.

 

“Ey Egemen RAB, ben kimim, ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin? ...Ey Egemen RAB, insanlarla hep böyle mi ilgilenirsin?” (2.Samuel 7:18-19). Evet! Rab böylesi ilgilidir Kendisini arayanlarla, Kendisine de güven bağlayanlarla... Haleluya!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Ocak 2014 - İncil, Markos 3:31-35.

Tevrat, 2.Samuel 6:12-19; Zebur, Mezmur 23.

 

“RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler...” (Memur 23:1-3). Bir çoban koyunlarıyla nasıl ilgileniyor onları koruyorsa, Rab iman edenlere böylesine yakındır. Tüm maddi manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenir, iç dünyasını esenliğe kavuşturur, bayrama çevirir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

27 Ocak 2014 - İncil, Markos 3:22-30.

Tevrat, 2.Samuel 5:1-10; Zebur, Mezmur 88.

 

“Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh’a küfreden asla bağışlanmayacak” (Markos 3:28). Madem öyle Kutsal Ruh'a karşı küfür nedir? İsa Mesih herkesin yerine ölmekle kanıyla sağlanan kurtuluşu reddetmektir: kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı saymak ve lütufkâr Ruh'a hakaret etmektir (İncil, İbraniler 10:29).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

25 Ocak 2014 - İncil, Markos 16:15-18.

Elçilerin İşleri 22:3-16; Zebur, Mezmur 116.

 

‘Rab, ne yapmalıyım?’ diye sordum. Rab bana, ‘Kalk, Şam’a git’ dedi, ‘Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek” (Elçilerin İşleri 22:10). Rab isteğine uymaya hazır olan herkese yolunu gösterir! Cevap genellikle kademe kademe gelir. Yani hedefe götüren tüm adımlar ancak ilk adımı attıktan sonra gösterilir.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

24 Ocak 2014 - İncil, Markos 3:13-19.

Tevrat, 1.Samuel 24:3-21; Zebur, Mezmur 56.

 

Kral Saul Davut'a, “Sen benden daha doğru bir adamsın” dedi, “Sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin... RAB beni eline teslim ettiği halde beni öldürmedin” (1.Samuel 24:17-19). Rab sevgisiyle dolu insan gördüğü kötülüklere göre karşılık vermez, düşmanı dâhil herkesin Rab'bin merhametine muhtaç olduğu düşüncesiyle fırsat eline geçse tövbe için hep zemin hazırlar!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

22 Ocak 2014 - İncil, Markos 3:1-6.

Tevrat, 1.Samuel 17:32-51; Zebur, Mezmur 143.

 

“Davut, “Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun” diye karşılık verdi, “Bense meydan okuduğun... Her Şeye Egemen RAB’bin adıyla senin üzerine geliyorum” (1.Samuel 17:45). Rab güçsüzlerin gücü, hor görülenlerin onuru, ezilenlerin kurtuluşu, mağdurların hakkıdır. Güvenimiz 'kılıca', mızrağa', 'palaya' değil, O'nun gücüne, adaletine ve sevgisine olsun. Ne mutlu O'na sığınanlara!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

21 Ocak 2014 - İncil, Markos 2:23-28.

Tevrat, 1.Samuel 16:1-13; Zebur, Mezmur 88.

 

“Sonra onlara, “İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı” dedi. “Bu nedenle İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir” (Markos 2:27-28). İbadet günü Rab'be ait, ibadetin hedefi de O'dur. Ancak Rabbimiz Kendisine ait ve yönelik olan her şeyi bizlerle paylaşmaktan hoşlanır, hatta ibadet gününü bizlere bereket olacak şekilde tasarlar. Öyleyse, daha ne kadar övgüye layıktır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

20 Ocak 2014 - İncil, Markos 2:18-22.

Tevrat, 1.Samuel 15:16-23; Zebur, Mezmur 49.

 

“RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır Ve dikbaşlılık, putperestlik kadar kötüdür” (1.Samuel 15:22-23).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

18 Ocak 2014 - İncil, Markos 2:13-17.

Tevrat, 1.Samuel 9:1-19; Zebur, Mezmur 20.

 

“İsa onlara, “Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var” dedi. “Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim” (Markos 2:17). İnsanlar 'sevapları' ile Allah'ın affını hak edeceklerini sanıyorlar. Yani doktora giderlerken sağ rolünü oynuyorlar... Halbuki tüm insanların hastalığı günah, tedavileri de yalnız İsa'dır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

17 Ocak 2014 - İncil, Markos 2:1-12.

Tevrat, 1.Samuel 8:4-22; Zebur, Mezmur 88.

 

“Kalabalıktan O’na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler” (Markos 2:4). Ruhsal felçliğinden, körlüğünden, acizliğinden ötürü İsa'ya gelemeyenlere yönelik sevgimiz, her türlü engeli aşarak onları İsa'nın huzuruna kadar getirecek türden midir? Bu her şeyden önce duada ısrar, sabır, devamlılık gerektirir...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

16 Ocak 2014 - İncil, Markos 1:40-45.

Tevrat, 1.Samuel 4:1-11; Zebur, Mezmur 43.

 

“İsa’nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu” (Markos 1:41-42). İsa Tanrı'nın merhametini dünyada fiilen sergiledi. İnsanın sıkıntıları karşısında yüreği sızladığında Tanrı'nın isteğini gerçekleştirdi. Günümüzde İsa her türlü maddi manevi murdarlıktan temizleyip bizleri de Tanrı'nın sevgisine kavuşturmak ister!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Ocak 2014 - İncil, Markos 1:29-39.

Tevrat, 1.Samuel 3:1-20; Zebur, Mezmur 39.

 

“RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi. Samuel, “Konuş, kulun dinliyor” diye yanıtladı” (1.Samuel 3:10). Burada Rab'bin Kelâmı'na yaklaştığımız zaman sergilememiz gereken yürek tutumunu görüyoruz: (1) Dua ile Rab'den bize konuşmasını isteyelim; (2) kendimiz O'nun kulları olarak itaate hazır olalım; ve (3) ayetler aracılığıyla göstereceği her şeyi dinleyelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Ocak 2014 - İncil, Yuhanna 12:1-11.

Nebiler, Yeşaya 42:1-7; Zebur, Mezmur 26.

 

“Dene beni, ya RAB, sına; Duygularımı, düşüncelerimi yokla” (Mezmur 26:2). İbadet aslında Rab ile bir dostluk ilişkisini yaşamaktır. Bu ilişkide taraflardan biri yetkin, diğeri ise kusurludur. Ne yapılabilir? Huzuruna her geldiğimizde yüreğimizi O'na yakışmayan her şeyi ortaya çıkarması için yalvarmalıyız. İşte tövbe budur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

13 Ocak 2014 - İncil, Markos 1:14-20.

Tevrat, 1.Samuel 1:1-8; Zebur, Mezmur 115.

 

“Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:14). İncil, Egemen Tanrı'nın insanları günahlarından ötürü bağışlamak için gönderdiği Kurtarıcı İsa'ya ilişkin müjdedir. Rab, İsa aracılığıyla bizden istediği tek şey tövbe edip O'na iman etmemizdir. Tövbe zamanı şimdidir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

12 Ocak 2014 - İncil, Matta 3:13-17.

Nebiler, Yeşaya 42:1-7; Zebur, Mezmur 28.

 

“İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü” (Matta 3:16). İsa geldiğinde Allah'ın ezeli planı gerçekleşti. Kendi Ruhu ile, yani özüyle, sevgisiyle, yetkisiyle gelecek olan güçlü ve ilahi kulu dünyaya nihayet göndermişti: "İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak" (Yeşaya 42:1).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Ocak 2014 - İncil, Luka 5:12-16.

1.Yuhanna 5:5-13; Zebur, Mezmur 147.

 

“Kalabalık halk toplulukları İsa’yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu” (Luka 5:15). Hâlâ günümüzde insanlar hastalıklarından kurtulmak için İsa'ya akın akın geliyor ve şifa buluyorlar. Ama O özellikle: "Kırık kalplileri iyileştirir, yaralarını sarar" (Mezmur 147:3). İçinde hissettiğin boşluğu dolduracak olan yalnız O'dur! İsa'ya kalbini de verir misin?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

9 Ocak 2014 - İncil, Luka 4:14-22.

1.Yuhanna 4:19-21; Zebur, Mezmur 73.

 

“Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.” (Luka 4:18-19). İşte İsa Mesih'in dünyaya geliş amacı: Serbest misin, gözlerin açıldı mı, özgür müsün, Rab'bin lütfuna eriştin mi?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Ocak 2014 - İncil, Markos 6:45-52.

1.Yuhanna 4:11-18; Zebur, Mezmur 72.

 

İsa'nın gölün üstünde yürüdüğünü görünce ...hepsi dehşete kapıldı. İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi” (Markos 6:49-50). İsa harika gücü ve sevgisiyle bütün korkuları yok etmek için geldi. Çünkü, “Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar...” (1.Yuhanna 4:18).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

7 Ocak 2014 - İncil, Markos 6:34-44.

1.Yuhanna 4:7-10; Zebur, Mezmur 71.

 

“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur” (1.Yuhanna 4:10). "Oğul" sıfatı, "canlı Kelâm" ifade etmek için İncil'in kullandığı bir mecazdır. Tanrı Kelâmı'nı canlı bir Kurtarıcı olarak gönderdi ki, sevgisiyle herkese cennet kapısını açmak ve iceriye girmeye davet etmek için... Bu davete kulak verdiniz mi?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

6 Ocak 2014 - İncil, Matta 4:12-17.

1.Yuhanna 3:19-24; Zebur, Mezmur 2.

 

“Yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı’nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir” (1.Yuhanna 3:19-20). Dua ile Tanrı'nın huzuruna her çıktığımızda, ister istemez yanlışlarımız gözümüze batar. Çünkü her şeyi bilen O, yüreğimizin her köşesinin üzerine ışığını tutar. Peki ne yapacağız? Tövbe ile günahlarımızı bağışlatıp yüreğimizi yatıştıracağız!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Ocak 2014 - İncil, Matta 21:33-43

Nebiler, Yeşaya 51:1-7; Zebur, Mezmur 79

 

“Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş!” (Matta 21:42). İsa Mesih döneminin "yapıcıları" tarafından reddedildi. Günümüzde de O'nu kabul etmemek için ileri sürülen bahaneler de az değildir: İncil tahrif edildi, Konseylerde İsa'yı putlaştırdılar... Ama Tanrı O'nu bu dünya ve ahiret dünyası için "köşenin baş taşı" yaptı. Ya siz...?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Ocak 2014 - İncil, Yuhanna 1:35-42

1.Yuhanna 3,7-10; Zebur, Mezmur 98

 

“'Biz Mesih’i bulduk' dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir” (Yuhanna 1:41). İnsan hayatındaki öncelikli hedef, Mesih'i bulmaktır. Neden? O bizi cennete kavuşturmak için Allah'ın sağladığı Kurtarıcı'dır. İsa her insanın yürek kapısında, kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte olacağız diyor! (Vahiy 3:20)

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Ocak 2014 - İncil, Yuhanna 1:29-34

1.Yuhanna 2:29, 3:1-6; Zebur, Mezmur 97

 

“Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz... Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar” (1.Yuhanna 3:2-3). Ne yüce bir umut ve de ne güçlü! İnsanın hayatını değiştirir... Eskiden kutsallık için bulamadığımız gücü şimdi Mesih'te her gün buluyoruz. Hatta bazen zayıf düşüp başarısız olsak bile, bir gün O'nun gibi olacağımız umudu kesindir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Ocak 2014 - İncil, Yuhanna 1:19-28

1.Yuhanna 2:22-28; Zebur, Mezmur 97

 

“Evet, yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım” (1.Yuhanna 2:28). Yuhanna bizi, tüm bir sene boyunca, hatta İsa'nın 2. gelişine dek Mesih'te yaşamaya davet eder. Bu da, "Mesih’in yürüdüğü yolda yürümek" demek! (1.Yuhanna 2:6)

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

1 Ocak 2014 - İncil, Luka 2:16-21

Tevrat, Çölde Sayım 6:22-27; Zebur, Mezmur 66

 

“RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin” (Çölde Sayım 6:24 - 26). İşte 2014 ve tüm ömrümüz için Rab'bin dilekleri! Kutsal Tanrı (Baba) bizleri kutsallığına ortak etsin. Rab'bin yüzü (İsa) kendi lütfuyla hepimizi güçlendirsin. Rab'bin yüreklere nüfuzu (Kutsal Ruh) esenliğiyle varlığımızı doldursun!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Nisan 2014

İnsan korkusu tuzak kurar; Fakat RABBE güvenen emniyette olur.” 

(Zebur, Süleymen'ın Meselleri 29:25)

 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI