28 Aralık 2013 - İncil, Matta 2:13-18

1.Yuhanna 1:5-10; Zebur, Mezmur 123

 

“O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır”  (1.Yuhanna 1:7). Mesih İsa kendi kurban kanıyla hak ettiğimiz cezanın bedelini ödemek için dünyaya geldi. Eğer O'nun ışığında günahlarımızı itiraf edersek İsa bizi her günahtan arındırır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

27 Aralık 2013 - İncil, Yuhanna 20:2-8

1.Yuhanna 1:1-4; Zebur, Mezmur 96

 

“Yaşam açıkça göründü, O’nu gördük ve O’na tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size duyuruyoruz”  (1.Yuhanna 1:2). Geçtiğimiz 24 Aralık kutlanan Noel Bayramı bize asıl Yaşam'ın dünyaya geldiğini hatırlatır. İsa "kendiliğinden yaşama sahiptir" (Yuhanna 5:26). İsa kimin yüreğine girerse o kişi de sonsuz yaşama, yani cennete kavuşmuştur! (1.Yuhanna 5:12)

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

25 Aralık 2013 - İncil, Matta 1:1-25

Tevrat, Yeşaya 62:1-5; Zebur, Mezmur 88

 

“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak”  (Matta 1:21). İsa 2013 yıl önce dünyaya geldi, Haleluya! Herkesi günahlarından kurtarıp cennete kavuşturmak için... Bunun için İsa'nın halkından olmak lazım. O'nu kendi şahsı Kurtarıcısı olarak kabul eden herkes kurtulur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

24 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:67-79

Tevrat, 2.Samuel 7:1-16; Zebur, Mezmur 88

 

“Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir” (Luka 1:79). Mesih İsa'nın dünyaya gelişiyle o güne kadar egemenlik süren karanlık güçlerinin tüm yönleri Rab'bin nuruyla aydınlatılarak bertaraf edilmiştir. Doğuşunu kutladığımız bugün bizde de karanlık zerresi bile kalmasın!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

23 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:57-66

Nebiler, Malaki 3:1-4; Zebur, Mezmur 24

 

“İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB” (Malaki 3:1). İsa'dan önce 500 yıllarında yaşamış olan Malaki peygamber, bu sözlerle Vaftizci Yahya'nın gelişini müjdeledi. Onun görevi tapınağa girecek Rab'bin gelişini hazırlamak. Rab İsa da günahlardan kurtuluşu sağlayan Yeni Antlaşma'yı getirdi. Bu her şeye egemen RAB'in sözüdür!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

22 Aralık 2013 - İncil, Matta 1:18-24

Nebiler, Yeşaya 7:10-14; Zebur, Mezmur 22

 

“Rab’bin bir meleği ...şöyle dedi: “...Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak” (Matt 1:20-21). Mesih'in doğumu, insan için Allah'ın tüm hedeflerine ulaşmak demektir. Öyle ki, inanılmaz bir titizlikle peygamberlerce ve meleklerce bildirildi. İsa'nın doğumu ile insanı cennetten alıkoyan günah sorununu halledecek olan tek çare dünyaya geldi!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

21 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:39-45

Zebur, Ezgiler Ezgisi 2:8-14; Mezmur 32

 

“O günlerde Meryem kalkıp Elizabet’in yanına gitti ...Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Nasıl oldu da Rabbim’in annesi yanıma geldi? ” (Luka 1:39, 43). Meryem'in Oğlu İsa, Elizabet'in ve hepimizin Rab'bidir. Ülkemizde sanıldığının aksine Hristiyanlar için İsa, Allah'ın fiziksel oğlu değil, manevi oğludur! İsa Rab'dir çünkü O bedene bürünerek ziyaretimize gelen Allah'ın Ruhu ve Kelâmı'dır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

20 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:26-38

Nebiler, Yeşaya 7:10-14; Zebur, Mezmur 23

 

“Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak” (Yeşaya 7:14). İsa doğmadan 700 yıl önce Rab, Yeşaya peygamber aracılığıyla dünyaya gelecek olan Mesih'in "Tanrı bizimledir" ismiyle anılacağını müjdeledi. Tanrı'nın mucizesiyle Bakire Meryem aracılığıyla İsa 2000 yıl önce doğdu. Doğumu kutlandığı bu sıralar biz de O'na hoş geldin diyoruz!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

19 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:5-25

Tevrat, Hakimler 13:2-7, 24-25; Zebur, Mezmur 70

 

“Melek, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın... O Rab’bin önünden gidecektir”  (Luka 1:13, 17). Vaftizci Yahya peygamberlerin sonuncusudur (Luka 16:16). O yüce bir görevle gönderildi: Rab'bin, yani Mesih İsa'nın gelişini müjdelemek. Haleluya!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

18 Aralık 2013 - İncil, Matta 1:18-24

Nebiler, Yeremya 23:5-8; Zebur, Mezmur 71

 

“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir” (Matta 1:23). Mesih İsa, bedene bürünen Allah'ın tecellisidir. “O, ‘Yahve doğruluğumuzdur’ adıyla anılacak” (Yeremya 23:6). Adı "İmanuel" ve "Yahve" olan, bizimle olmak bizim de O'nunla olmamızı istedi!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

17 Aralık 2013 - İncil, Matta 1:1-17

Tevrat, Yaratılış 49:2-10; Zebur, Mezmur 71

 

“Yahuda, ...soyundan Sahibi... gelecek, Uluslar onun sözünü dinleyecek” (Yaratılış 49:10). İbrahim'in torunu Yakup'un bu kehanetine göre Sahibi, yani Efendisi, oğlu Yakup'un soyundan gelecek. O geldiğinde tüm uluslar O'na iman edecektir... O kimdir? “İsa Mesih... Yakup soyundan... doğdu” (Matta 1:1, 17).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Aralık 2013 - İncil, Matta 11:2-11

Nebiler, Yeşaya 35:1-10; Zebur, Mezmur 145

 

“Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”  (Matta 11:5-6). Hâlâ günümüzde birçok insan İsa'dan şifa ve şefkat diliyor. Ne var ki, hayatını O'na teslim etmekten çekinen kişi, "sendeleyip düşüyor" ve asıl, kalıcı mutluluğu yakalayamıyor!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Aralık 2013 - İncil, Matta 17:10-13

Nebiler, Yeşaya 48:20-22; Zebur, Mezmur 79

 

“Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler, Onlar için sular akıttı kayadan, Kayayı yardı, sular fışkırdı”  (Yeşaya 48:21). Tıpkı Musa'nın döneminde olduğu gibi hayatta geçirdiğimiz birçok "çöl" dönemi vardır. Rab'be sığındığımızda çölün ortasında O hep, en çaresiz hissettiğimiz anlarda, bizi tazeleyecek 'suyu' en beklemediğimiz kayadan temin eder. Bu 'suyu' tadanlar Rab'bi tatmış olurlar!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

13 Aralık 2013 - İncil, Matta 11:16-19

Nebiler, Yeşaya 48:17-19; Zebur, Mezmur 1

 

“Ne mutlu o insana ki, ...zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür”  (Mezmur 1:2). İnsan kendi mutluluğunu birçok şeye bağlayabilir. Ancak Rab ilk önce kendi kelâmına bağlar. Yalnız onu okuyup uygulamak getirdiği bereketten değil, insan yüreğine verdiği zevkten ötürüdür!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

11 Aralık 2013 - İncil, Matta 11:28-30

Nebiler, Yeşaya 40:25-31; Zebur, Mezmur 102

 

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm”  (Matta 11:28). İsa'nın bu daveti maddi manevi tüm yorgunlar içindir. Yük; günah, sıkıntı, sevgisizlik, ümitsizlik, bunalım veya benzerlerinden ötürü olabilir. Mesih İsa hepsinden rahat verir. Yeter ki, duayla O'nu hayatımıza davet edelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Aralık 2013 - İncil, Matta 18:12-14

Tevrat, Yeşaya 40:1-11; Zebur, Mezmur 95

 

“Bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, doksan dokuzunu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi?” (Matta 18:12). Rab kendini koyunları uğruna canını feda eden bir çobana benzetir. Bizleri ise yolunu şaşırmış koyuna benzetir. Kaybolan koyun hepsinden çok değerlidir. O da sızsınız!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

9 Aralık 2013 - İncil, Luka 1:26-38

Tevrat, Yaratılış 3:9-15; Zebur, Mezmur 97

 

“Cebrail Meryem'e: Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın”  (Luka 1:31). Dünya tarihinde bunun kadar genişçe bilinen başka bir olay herhalde yoktur. Rab Allah Mesih İsa'nın doğuşunu neden bu kadar özenle müjdeledi? “Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak!”  (Matta 1:21). İsa'nın halkı kimdir? O'na imanla hayatını teslim eden herkes!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Aralık 2013 - İncil, Matta 3:1-12

Nebiler, Yeşaya 11:1-10; Zebur, Mezmur 71

 

Vaftizci Yahya şöyle seslendi... Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek” (Matta 3:11). İnsan için hayat amacı bir gün Kutsal Ruh'u yüreğine almaktır. Kutsal Ruh ile donatan (vaftiz eden) yalnız Vaftizci Yahya'dan sonra gelen Mesih İsa'dır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

7 Aralık 2013 - İncil, Matta 9:35-38, 10:1-6

Nebiler, Yeşaya 30:19-26; Zebur, Mezmur 146.

 

İsa Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar” (Matta 7:22). Hayatınızı borçlar, yalan veya zevkler mi yönetiyor? Kulaktan dolma bilgiler ile mi, "Nasıl doğduysam öyleyim" diyerekten mi bir inanca sahipsinizMaske takıp içinizdeki boşluğu, sıkıntıyı, doyumsuzluğu herkesten saklıyor musunuz? Siz o zaman çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişansınız...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Aralık 2013 - İncil, Matta 7:21-27;

Nebiler, Yeşaya 21:1-6; Zebur, Mezmur 117.

 

“O gün birçokları bana [İsa'ya] diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’” (Matta 7:22). İbrahim'in adıyla peygamberlik edilir mi? Musa'nın adıyla cinler kovulur mu? Davut'un adıyla mucizeler yapılır mı? Oysa ki, peygamberlikler ile mucizelerin İsa'nın adıyla olduğuna göre, İsa kimdir dersiniz?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Aralık 2013 - İncil, Matta 15:29-37;

Nebiler, Yeşaya 25:6-10; Zebur, Mezmur 22.

 

“İsa'nın yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları O’nun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi”  (Matta 15:30). İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır (İbraniler 13:8). Bugün de bedenlerimizi kurtarabildiğine göre, hiç düşünmediniz mi? Bizi de ancak O cennete kavuşturabilir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Aralık 2013 - İncil, Luka 10:21-24;

Nebiler, Yeşaya 11:1-10; Zebur, Mezmur 71.

 

“İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz [Mesih] çıkacak... O gün sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak... Uluslar ona yönelecek”  (Yeşaya 11:1, 9, 10). Mesih İsa yeryüzüne geri dönecektir. M.Ö. 700 yıllarında Yeşaya'nın aldığı bu vahiy sözüne göre o gün artık hiç kimsenin teredütü kalmayacak, tüm uluslar Rab'bin bilgisine sahip olacak ve O'na iman edecektir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

2 Aralık 2013 - İncil, Luka 12:25-28;

Nebiler, Yeremya 33:14-16; Zebur, Mezmur 24.

 

“RAB’bin katına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen” (Mezmur 24:3-4). Putperestlik türlerinden birinin de aç gözlülük olduğunu sayarsak (Koloseliler 3:5), tanıdığımız hiç kimse cennete gidemez. Bu yüzden Rab Allah, ölümüyle ödediği bedel sayesinde yüreğimizi temizleyecek bir Kurtarıcı gönderdi!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

1 Aralık 2013 - İncil, Luka 21:1-4;

Nebiler, Yeremya 33:1-11; Zebur, Mezmur 23.

 

“İsa bağış toplanan yere... yoksul bir dul kadının iki bakır para attığını görünce, "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü... geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi” (Luka 21:1-4). İsa acaba bağış torbasına attıklarımızı gördüğünde ne diyecek? "Bu kişi herkesten çok verdi" mi, yoksa "fazlalıklarından arta kalanını verdi" mi? Unutmayalım Rab'be veriyoruz ve O'nu kandıramayız!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

30 Kasım 2013 - İncil, Matta 4:18-22;

Romalılar 10:9-18; Zebur, Mezmur 19.

 

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). İncil'in imana daveti açıktır. Mesih İsa'yı hayatımızın Efendisi, canımızın Kurtarcısı olarak kabul etmeye davet eder. Kabul eden şimdiden cennet hayatını sürdürmektedir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

29 Kasım 2013 - İncil, Luka 21:29-33;

Nebiler, Danil 7:2-14; Zebur, Mezmur 118.

 

“Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır” (Luka 21:33). Toplumumuzun, İncil'in değiştirildiğine dair söylemlerini 2.000 yıldır öngeren ve cevaplayan İsa'nın hikmet dolu bu sözlerin, O'nun kelâmına güvenen bizler için de bir mesajı var: Bana güvenen sarsılmayacak, utandılırılmayacaktır!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Kasım 2013 - İncil, Luka 21:20-28;

Nebiler, Danil 6:12-28; Zebur, Mezmur 117.

 

“Kral Darius dünyada yaşayan bütün uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı: “Daniel’in Tanrısı... yaşayan Tanrı’dır, Sonsuza dek var olacak” (Daniel 6:25-26). İ.Ö. 500'lerde Pers kralı Darius gibi putperest bir hükümdar bile, Daniel nebinin hayatında kendini gösteren hay Allah'ın lütfu karşısında sessiz kalamadı. Bizler de örnek hayatımız aracılığıyla herkese Rab'be övgüler söyletelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

27 Kasım 2013 - İncil, Luka 21:12-19;

Nebiler, Danil 5:1-28; Zebur, Mezmur 116.

 

“Sizi yakalayıp zulmedecekler... Ne var ki, [benim iznim olmadan] başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır” (Luka 21:12, 18). Zulüm zamanında Rab'bin bizi kayırdığına dair tam güvenebiliyorsak, günlük hayattın kaygıları karşısında ne âlâ: Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz (Matta 10:0-31).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

23 Kasım 2013 - İncil, Luka 20:27-40;

1.Yuhanna 3:1-3; Zebur, Mezmur 9.

 

“Öğretmenimiz, biri öldüğünde ona ne olur? ...İsa onlara şöyle dedi: Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı’dır. Çünkü O’na göre bütün insanlar diridir” (Luka 20:27-33, 38). İnsanlar ölümden sonra bir şey var mı diye sorarlar. İşte Tanrı'nın cevabı: hayat var! Tanrı herkesi ahirette diri olarak yanında görmek istiyor. İsa bunun için dünyaya geldi, seni sonsuz hayata kavuşturmak için...

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

19 Kasım 2013 - İncil, Luka 19:1-10;

Vahiy 13; Zebur, Mezmur 3.

 

“Zakkay... İsa’yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti” (Luka 19:4). Günümüzde de İsa'yı görmek mümkün: yüreğimize davet etmekle, İncil'e iman etmekle, rüyamıza girmesi ile... Ama asıl mesele: O'nu görebilmek için Zekkay gibi her türlü engelli aşmaya kararlı mıyız?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

18 Kasım 2013 - İncil, Luka 10:1-9;

2.Timoteos 4:9-17; Zebur, Mezmur 145.

 

“Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!”  (2.Timoteos 4:17). İlk dönem Hristiyanlar İncil'e bağlılıklarını aslanlara atılmakla ödüyorlardı. Rab'bin dışında da kimseye güvenemiyorlardı. Tek umutları olan İncil'i can pahasına yayarken neden onu değiştirsinler ki?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

17 Kasım 2013 - İncil, Luka 21:5-19;

2.Selanikliler 3:7-12; Zebur, Mezmur 98.

 

“Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık. Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık”  (2:selanikliler 3:8-9). Havari olarak kiliselerden destek almak Pavlus'un hakkıydı, ama her konuda örnek olabilmek için çalışıp kendi elinin emeğiyle imanlılara hizmet ediyordu. Bizi de aynı örneği izlemeye davet eder!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

16 Kasım 2013 - İncil, Luka 18:1-8;

Malaki 3:1-5; Zebur, Mezmur 104.

 

“İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek”  (Malaki 3:1). İ.Ö. 400 yılına ait bu peygamberlik sözü ne diyor? Mesih'ten önce yolunu hazırlayan Vaftizci Yahya gelecek. Ondan sonra tapınağı ziyaret edecek olan Mesih, Rab'bin kendisidir. Tüm insanların aradığı ve özlediği Kurtarıcı O'dur!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

15 Kasım 2013 - İncil, Luka 17:30-37;

Malaki 3:6-18; Zebur, Mezmur 105.

 

“Ben RAB’bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!”  (Malaki 3:6). Allah'ın değişmezliği değişken insan için en güvenli sığınaklardan biri. O "sizi seviyorum" diyorsa, sevmezlik yapmaz; "sizi kurtaracağım" diyorsa, yüzüstü bırakmaz... İncil'de bunu şöyle ifade eder: “Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz” (2.Timoteos 2:13).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

14 Kasım 2013 - İncil, Luka 17:20-25;

Malaki 1:6-14; Zebur, Mezmur 119:144-151.

 

“Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, Senin sözüne umut bağladım” (Mezmur 119:147). Rab insan ile böylesi yakın bir ilişkiye kucak açtıktan sonra, insan uyanır uyanmaz Rab'bini arar. Nasıl arar? Dua ile O'nun gücüne sığınır, Kelâm ile kalbini doldurur. Dinin şeklini şartını yerine getirmekten öte, yaşamla doymak demektir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

13 Kasım 2013 - İncil, Luka 17:11-19;

Zekeriya 14:1-10; Zebur, Mezmur 82.

 

“İsa, "İyileşenler on kişi değil miydi?" diye sordu. "Öbür dokuzu nerede?"” (Luka 17:17). Mesih İsa ülkemizde dinine bakmaksızın birçok insanı iyileştirmektedir. Birçok insan bedenlerini kurtarsın diye İsa'ya güveniyorlar, ama O'na hayatlarını emanet edemiyorlar. Hal böyleyken İsa'ya teslim olmamak nankörlük değil midir?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

12 Kasım 2013 - İncil, Luka 17:7-10;

Zekeriya 12:1-10; Zebur, Mezmur 34.

 

“Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacaklar (Zekeriya 12:10). Mesih İsa dünyaya gelmeden 500 yıl öncesine ait bu kehanet ve peygamberlik sözü, haçta deşilen ve Oğul sıfatını alan kutsal varlığın, Ruhuyla Rab'bin kendisi olduğunu tereddütsüz bir şekilde ortaya koymaktadır. Haleluya!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

11 Kasım 2013 - İncil, Luka 17:1-6;

Zekeriya 7:1-10; Zebur, Mezmur 139.

 

“Ya RAB, sınayıp tanıdın beni... Niyetimi uzaktan anlarsın” (Mezmur 139:1-2). Peki, niyetimizi bize nasıl gösterecek? RAB’bin önceki peygamberler aracılığıyla açıkladığı sözler ile değil mi? (Zekeriya 7:7). Ne gibi konularda bizi sınar? Oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim için mi oruç tuttunuz? (Zekeriya 7:5).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

10 Kasım 2013 - İncil, Luka 20:27-38;

2.Selanikliler 2:16-3:5; Zebur, Mezmur 17

 

“Yüreğimi yokladın, Gece denedin, Sınadın beni, Kötü bir şey bulmadın; Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz” (Mezmur 17:3). İsa'nın kardeşi Yakup dilini denetleyebilen kişi tüm varlığını da denetleyebilir der (Yakup 3:2). En iyi ibadetlerden, en iyi hizmetlerden biri ağzımızdan kötü bir söz çıkmasını önlemek.

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

9 Kasım 2013 - İncil, Luka 16:9-15;

Romalılar 16:3-9, 22-27; Zebur, Mezmur 145

 

“Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz” (Luka 16:13). Dünya Allah'a ibadet ettiklerini düşünürken asıl paraya tapan insanlarla doludur. Üztelik bunlardan, sahip olduklarının imanın bir göstergesi olduğunu düşünenler bile vardır! Ya biz, kime/neye kulluk ederiz?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

8 Kasım 2013 - İncil, Luka 16:1-8;

Romalılar 15:14-21; Zebur, Mezmur 98

 

“El çırpsın ırmaklar, Sevinçle haykırsın dağlar RAB’bin önünde! Çünkü O geliyor Yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, Halkları doğrulukla yönetecek” (Mezmur 98:8-9). Üç bin yıl önce bildirilen bu peygamberlik sözü Mesih'in gelişine dair daha açık, daha da heyecan verici olabilir mi? Üstelik bu müjde bizler içindir çünkü İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişinden söz eder. Gelen de Rab'bin Kendisi...!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

7 Kasım 2013 - İncil, Luka 15:1-10;

Romalılar 14:7-12; Zebur, Mezmur 27

 

“RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, Kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, Kimseden yılmam” (Mezmur 27:1). Rab'bin ışığına sahip olmak karanlıktan kurtulmak, şer güçlerinin yolumuzu şaşırtamayacak güvende, kimsenin bizi O'nun sevgisinden kopartamayacak yakınlıkta olmak demektir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

6 Kasım 2013 - İncil, Luka 14:25-33;

Romalılar 13:8-10; Zebur, Mezmur 112

 

“Başkalarını seven, Şeriat'ı yerine getirmiş olur. 'Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin' buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Şeriat'ı yerine getirmektir.” (Romalılar 13:8-10) 

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

5 Kasım 2013 - İncil, Luka 14:15-24;

Romalılar 12:5-16; Zebur, Mezmur 131

 

“Sevginiz ikiyüzlü olmasın... Birbirinize saygı göstermekte yarışın” (Romalılar 12:9-10). Sevgimizin niteliği insanlara tepkilerimizden anlaşılır. Kendimizden büyük gördüğümüz değil, ama fazla dikkate almadığımız insanlara yaklaşımımız her şeyi belli eder. Onlara herkesten ziyade saygı göstermeye çalışıyor muyuz?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

4 Kasım 2013 - İncil, Luka 14:12-14;

Romalılar 11:29-36; Zebur, Mezmur 69

 

“Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler” (Luka 14:12). "Siz de buyurun, biz de sizi bekleriz..." diyemeyecek insanlara bir 'iyilik' yaptığımız zaman adeta Rab'be yapmış oluruz. Bu durumda Rab'bin karşılıksız sevgisini yaşamanın inanılmaz sevincini tadarız!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

3 Kasım 2013 - İncil, Luka 9:1-10;

2.Selanikliler 1:11-2:2; Zebur, Mezmur 145

 

“RAB kendisine yakaran, İçtenlikle yakaran herkese yakındır” (Mez. 145:18). Ayet Rab'bin içtenlikle yakaranlara tez cevap verdiğini hatırlatır. Ama daha da ötesini gösterir: Onlara üstelik yakındır! Çünkü Rab'ten böyle lütuflar görmek güzelse, lütufta bulunan Rab'bin yakınlığını deneyimlemek daha da müthiştir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

1 Kasım 2013 - İncil, Matta 5:1-12;

1.Yuhanna 3:1-3; Zebur, Mezmur 24

 

“Ne mutlu, Ne mutlu, Ne mutlu...” (Matta 5:3-12). Rab insanların mutluluğunu ister. İnsan mutluluğu rahatında, arzularında... arar. Rab ise çaresiz, yaslı, mağdur olmak gibi durumlara bağlar. Çünkü böylece eksikliklerimizi O'na getiririz. O zaman mutluluğumuzun kaynağı Kendisi olur. Hangisi daha sağlam?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

31 Ekim 2013 - İncil, Luka 13:31-35;

Romalılar 8:31-39; Zebur, Mezmur 109

 

“Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir” (Romalılar 8:38-39). Daha ne diyelim? Rab'bin sevgisi zaferlidir, müthiştir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

30 Ekim 2013 - İncil, Luka 13:22-30;

Romalılar 8:26-30; Zebur, Mezmur 13

 

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Romalılar 8:28). Allah'ın her insan için amacı iyiliktir. Kötü kader anlayışı Rab sevgisini tadamayan kişinin korkusudur. O'nu seven ise, en karanlık saatte bile Tanrı'nın onun iyiliğini hedeflediğini bilir!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

29 Ekim 2013 - İncil, Luka 13:18-21;

Romalılar 8:15-25; Zebur, Mezmur 126

 

“Gözyaşları içinde ekenler, Sevinç çığlıklarıyla biçecek” (Mezmur 126:5). Sevgi ile yaklaşırken nefret mi, sabır gösterirken öfke mi, iyilik saçarken kötülük mü, İncil'in iyi haberini paylaşırken tepki mi topluyoruz? Görünüş bizi yanıltmasın... Rab'bin vaadi, gözyaşlarınızın aradığı müthiş sevinçli karşılığı göreceksiniz diyor!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

28 Ekim 2013 - İncil, Luka 6:12-19;

Efesliler 2:19-22; Zebur, Mezmur 19

 

“Kalabalıkta herkes İsa’ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü O’nun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.” (Luka 6:19). Veriyordu... ve vermeye devam ediyor. İsa'ya ait, içinden akan bu güç halen bugün O'nun adıyla dua edildiğinde, edilen kişilerin üzerine akmaktadır. Duaya ihtiyacınız var mı? Gelin... dua edelim!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

27 Ekim 2013 - İncil, Luka 18:9-14;

2.Timoteos 4:6-8, 16-18; Zebur, Mezmur 34

 

Din görevlisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti: ‘Tanrım, öbür insanlara... benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum...’” (Luka 18:11-12). Kişi, Allah için çok şey yapıyorum derken, duaları ona boş döner. Rab kendisine yakaranlardan gurur değil, alçakgönüllülük, kusursuzluk değil, tövbe, dindarlık değil, sevgi bekler!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

26 Ekim 2013 - İncil, Luka 13:1-9;

Romalılar 8:1-11; Zebur, Mezmur 24

 

“Ne var ki, Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.” (Romalılar 8:9). İman hayatı, irade gücüyle bir takım dini vecibeleri yerine getirmekten ibaret değildir. Yüreğe İsa'yı Ruh olarak kabul etmekten ve O'nun gücüyle benliğin zaaflarını yenmekten ibarettir. İsa'yı yüreğinize davet ettiniz mı?

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

25 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:54-59;

Romalılar 7:18-25; Zebur, Mezmur 119:64-71

 

“İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok” (Romalılar 7:18). Bütün çağların ve kültürlerin insanının derdi aynı. Kutsal bir yaşam sürmek istesek de, benliğimiz güçsüzdür. Yüreğimizi güçlendirecek anahtar kim veya nedir? “Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih...” (Romalılar 7:24-25).

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

24 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:49-53;

Romalılar 6:19-23; Zebur, Mezmur 1

 

“Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır” (Mezmur 1:1-3). Güne başlarken var mı bundan hoş bir bereket!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

23 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:39-48;

Romalılar 6:12-18; Zebur, Mezmur 124

 

“...kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren sözdinlerliğin kölelerisiniz” (Romalılar 6:16). Özgürlük kime hizmet edeceğiz kararını verdiğimiz noktada biter. "Ben ne istersem yaparım" diyen kişi aslında günahın kölesidir. "Rab'bimin istediğini yaparım" diyense, iyiliğin özgürlüsüdür!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

22 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:35-38;

Romalılar 5:12-21; Zebur, Mezmur 40

 

“Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun” (Luka 12:36). Kime sorsanız bilir: İsa yeryüzüne tekrar gelecektir. Ama hazır beklemezsek bunu bilmek ne işe yarar? Hazır beklemek demek O'nu hayatımızın kararlarını veren Efendimiz olarak kabul etmektir. O zaman hayat bizim için de bir nevi düğün şölenine dönüşür!

YILLIK KUTSAL KİTAP OKUMA PLANI

21 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:13-21;

Romalılar 4:20-25; Zebur, Mezmur 72

 

“Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur” (Luka 12:21). Miras kavgasını yapan iki kardeşe İsa, uzun yıllar için plan yaparken canı o gece Tanrı tarafından alınan "Zengin Budala" benzetmesini anlattı. Bizlerse nerede servet biriktirelim, dünyada mı yoksa Tanrı katında mı?

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

20 Ekim 2013 - İncil, Luka 18:1-8;

Tevrat, Çıkış 17:8-13; Zebur, Mezmur 121

 

“Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan RAB’den gelecek...” (Mezmur 121:1-2). Evreni yaratan ve insanoğlunu dünyanın veziri olarak tayin eden Rab, kendisine ümit bağlayıp yalvaranlardan uzak durur mu hiç? “...O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işitirse, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” (İncil, 1.Yuhanna 5:14-15).

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

19 Ekim 2013 - İncil, Luka 12:8-12;

Romalılar 4:13-18; Zebur, Mezmur 105

 

“Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da Tanrı’nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi de Tanrı’nın melekleri önünde inkâr edilecek.” (Luka 12:8-9). Ahiret gününde İsa'nın bizim için şefaat etmesini istiyorsak bu hayattayken O'nu insanların önünde açıkça kabul etmemiz şart...

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

18 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:1-9;

2.Timoteos 4:9-17; Zebur, Mezmur 145

 

“Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!” (1.Timoteos, 4:17). İlk Hristiyanlar aslanlara atılırdı. Neden? Allah sevgisi ve İsa'daki kurtuluş müjdesini (İncil'i) yaydıkları için. Sen, ben, dünyayı bu İncil'den mahrum bırakırsak, ha 'aslanlara' atılmışız ha atılmamışız, ne fark eder?

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

17 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:47-54;

Romalılar 3:21-30; Zebur, Mezmur 130

 

“Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun” (Mezmur 130:3-4). İnsanlar Rab'ten gazabından ötürü korkarlar. Halbuki bağışlayıcılığından ötürü korkulmalıdır. Suçlarımızın hesabı silinmesi o kadar imkansızdır ki, bunu bile adaletine ters düşmeden başaran bir Tanrı'yı üzmek en büyük korkumuz haline gelir!

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

16 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:42-46;

Romalılar 2:1-11; Zebur, Mezmur 62

 

“Canım yalnız Tanrı’da huzur bulur, Kurtuluşum O’ndan gelir. Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O’dur, asla sarsılmam” (Mezmur 62:1-2). İnsan hayatta birçok şey arar. Ama iç huzuru bulana kadar bu dünyada dolanıp durur. Taa ki, Allah'ın onu huzuruna kabul etmek için önce kendisini günahlarından kurtarmaya karar verdiğini keşfedene kadar... İşte Kurtarıcı İsa bu amaçla dünyaya geldi!

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

15 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:37-41;

Romalılar 1:16-25; Zebur, Mezmur 19

 

“Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla göremediğim kusurlarımı...” (Mezmur 19:12). Rab kusursuzdur! İyilik için gidebileceğimiz tek adrestir, ama aynı zamanda erişilmez kutsallıktadır! Kendisine her gün, her an yaklaşmak hayatın asıl doluluğudur. Buna engel olan her şeyi ortadan kaldırmak gerekir... O'na doğru adım atarken, ilk şey göremediğimiz kusurlarımızı teslim etmek olsun!

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

14 Ekim 2013 - İncil, Luka 17:11-19;

Zebur, Mezmur 100; Tevrat, 2. Krallar 5:14-17

 

“İsa, 'İyileşenler on kişi değil miydi?' diye sordu. 'Öbür dokuzu nerede? Tanrı’yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?'” (Luka 17:17-18). Rab'bin lütfunu gören bizler için, yaşadığımız her durumda O'na şükranlarımızı sunmaktan daha büyük bir mutluluk yoktur. Rab'bin izniyle biz, Tanrı'yı yüceltmek için dönen bu yabancı gibi davrandığımız takdirde insanların en mutlusu oluruz!

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

13 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:29-32;

Romalılar 1:1-7; Zebur, Mezmur 98

 

“Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi” (İncil, Romalılar 1:4). Sanldığının aksine İsa'ya "Tanrı'nın Oğlu" denilmesi, Tanrı ile bedensel bir bağı olduğu anlamına gelmez. İsa'nın bedensel bağı atası Davut iledir. Oğul sıfatı, yalnız Allah'ın ebedi Ruhu'nu barındırdığına işaret eder!

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

12 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:27-28;

Zebur, Mezmur 97; Nebiler Yoel 3:12-21

 

“Doğrulara ışık, Temiz yüreklilere sevinç saçar. Ey doğrular, RAB’de sevinç bulun, Kutsallığını anarak O’na şükredin! ” (Zebur, Mezmur 97:11-12). Doğruluk, yürek temizliği, sevinç, kutsallık... Bunları kim sağlar? Bütün bunlar bize Mesih ile birlikte verilmiştir: “Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu” (İncil, 1.Korintliler 1:30).

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

11 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:15-26;

Zebur, Mezmur 9; Nebiler Yoel 1:13-15, 2:1-2

 

“Benden yana olmayan bana karşıdır, benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir.?” (Luka 11:23). İsa'yı Allah'ın Elçisi saymak, O'nu seviyoruz demek... O'na karşı durmak demektir! Çünkü O, hayatımızın Efendisi olarak Kendisini kabul etmemizi, örnek almamızı ve O'na güvenip her konuda itaat etmemizi istiyor. İsa ile bu şekilde "toplamayan" her insanın hayatı bir karmaşa, bir felakettir! 

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

10 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:5-13;

Zebur, Mezmur 1; Nebiler Malaki 3:13-20

 

“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır... Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? ... Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?” (Luka 11:9-13).

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

9 Ekim 2013 - İncil, Luka 11:1-4;

Zebur, Mezmur 86; Nebiler Yunus 4:1-11

 

“İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, "Ya Rab" dedi, "...bize dua etmesini öğret” (Luka 11:1). Öğrencilerin istediği dua, ezbere bir dua değildi. İsa'da gördükleri türden bir duaydı... Zaman sınırlarını tanımayan (Luka 6:12), yüzünde yansıyan (Luka 9:29), Allah Baba ile inanılmaz bir yakınlık sağlayan (Luka 11:2), O'nun isteğine teslim olan (Luka 22:42) bir duaydı bu.

BİR YILDA BÜTÜN KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

8 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:38-42;

Zebur, Mezmur 130; Nebiler Yunus 3:1-10

 

“Ey Tanrı halkı, RAB’be umut bağla! Çünkü RAB’de sevgi, tam kurtuluş vardır. Halkını bütün suçlarından fidyeyle O kurtaracaktır.” (Mezmur 130:7). Kurtuluş ancak fidiye ile, yani suçların bedeli ödenmesiyle mümkündür! Peki Cehennem bedelini kim ödeyebilir? Ya insan kendisi, ya da onun yerine Rab'bin gönderdiği Kurtarıcı İsa! Zebur, 3.000 yıldır Rab'bin fidiyesine umut bağlamaya davet eder.

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

7 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:25-37;

Nebiler, Yunus 1:1-172:1-10

 

“Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” (İncil, Luka 10:25). İsa samimi olmayıp soruyu soran Tevrat uzmanına doğru, ama dolaylı bir cevap verdi. Peki samimi isek O'nun net cevabı ne olur acaba? “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır (İncil, Yuhanna 17:3). Bu dünyada İsa'yı tanıyalım ki, cennette O bizi karşılasın!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

6 Ekim 2013 - İncil, Luka 17:5-10;

Zebur, Mezmur 95; Nebiler, Habakkuk 1:2-3, 2:2-4

 

"Gelin, RAB’be sevinçle haykıralım, Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, Şükranla huzuruna çıkalım, O’na sevinç ilahileri yükseltelim!" (Zebur, Mezmur 95:1-2). Bildiğimiz ibadet anlayışı Zebur'un bu davetine ne kadar benzer? Bizi Yaratan; mutluluğumuzu, neşemizi, coşkumuzu sever. Yüce varlığına da bu şekilde yönelmemizden, secde etmemizden ve ilahi söylememizden hoşlanır!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

5 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:17-24;

Zebur, Mezmur 69; Nebiler, Nehemya 9:1-3

 

"Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin" (Luka 10:20). Adı Yaşam Kitabında yazılmamış olanlar ateş gölüne atılacaklar (Vahiy 20:15)! Yaşam Kitabında adın geçsin diye hayatını, hesap gününde cennete gireceklerin listesinde adını okuyacak olan Kurtarıcı İsa'ya teslim ettin mi? (Vahiy 3:5) Öyleyse sonsuz mutlulukla sevin!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

4 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:13-16;

Zebur, Mezmur 79; Nebiler, Nehemya 8:13-18

 

"Yardım et bize yüce adın uğruna, ey bizi kurtaran Tanrı, Kurtar bizi adın uğruna, bağışla günahlarımızı!" (Mezmur 79:9). Allah kendi adı 'hatırına' kaurtarır, bağışlar. Yani insan payını kabul etmez! Bu şu demek: sevaplar bizi kurtaramaz. Tek yapabildiğimiz, yardım için yalvarmak, tövbe için günahlarımızı itiraf etmektir. Kime? O'nun 'adına'... ve 'İsa', "Allah Kurtarır" anlamına geldiğini hatırlayalım!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

3 Ekim 2013 - İncil, Luka 10:1-12;

Zebur, Mezmur 19; Nebiler, Nehemya 8:1-12

 

"Tevrat Kitabı’nı okuyup açıkladılar, herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar." (Nehemya 8:8). Tevrat, Zebur, Nebiler ve İncil Allah tarafından gönderilmiş olan kutsal kitaplardır (Mezmur 19:7-11). Herhangi birini incelemeyip anlamanı öğrenmemek Allah'ın Kelâmını hor görmektir! Günümüzde kiliselerde herkesin anlamasını sağlayacak biçimde açıklanmaya devam edilmektedirler!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

2 Ekim 2013 - İncil, Luka 9:57-62;

Zebur, Mezmur 137; Nebiler, Nehemya 2:1-8

 

"Kral bana dedi: Senin dilediğin nedir? Ve göklerin Allahına dua ettim..." (Nehemya 1:4; Eski Çeviri). Kim dileğinin yerine getirilmesini istemez? Ama dileğimizin Allah'ın iradesiyle örtüşmesinden daha yüce ne olabilir? İşte Nehemya dileğini kendi arzularına bağlamak yerine, dua edip Allah'a teslim etmektedir!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

1 Ekim 2013 - İncil, Luka 9:51-56;

Zebur, Mezmur 87; Nebiler, Zekeriya 8:20-23

 

"Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim’e doğru yola çıktı" (Luka 9:51). Hiç kendinize sordunuz mu? Mesih İsa neden göğe alındı da herkes gibi mezarında kalmadı? Cevabı kendisi veriyor: "Gitmezsem, Kutsal Ruh size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim" (Yuhanna 16:7). Kendisi semadan göndermeden, Adem'in günahından ötürü uzaklaştığımız Kutsal Ruh'u bir daha geri alamayız diye. Yüreğine Kutsal'ı almadan kimse de cennete giremez!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

30 Eylül 2013 - İncil, Luka 9:46-50;

Zebur, Mezmur 101; Nebiler, Zekeriya 8:1-8

 

"Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise, işte en büyük odur." (Luka 9:48). Paraya, güce, başarıya tapan bir dünyada bu sözler pek anlamlı gelmeyebilir. Ama en temel putperestlik kendimizi herkesten üstün saymak değil midir? İste tek Allah'a tapmak alçakgönüllü olmakla başlar!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

29 Eylül 2013 - İncil, Luka 16:19-31;

Zebur, Mezmur 146Nebiler, Amos 6:1-7.

 

“İbrahim ona, ‘Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar’ dedi.” (Luka 6:31). Allah Kutsal Yazıları gönderdi. Okumadan peygamberlere duyurttuğu gerçekleri öğrenemeyiz. İsa'nın ölümden dirilişi kadar güçlü bir kanıt bile, yalnız bu sözleri can kulağı ile dinlediğimiz takdirde imanımızı güçlendirebilir. Kutsal Yazılar bu kadar önemlidirler!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

28 Eylül 2013 - İncil, Luka 9:43-45;

Nebiler, Yeremya 31:10-13Zekeriya 2:5-15

 

"O gün birçok ulus RAB’be bağlanacak, O’nun halkı olacak. O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen RAB’bin gönderdiğini anlayacaksınız." (Zekeriya 2:10). Aden Bahçesinden bu yana Rabbin asıl isteği, tekrar "aramızda yaşamaktır." Eski peygamberlerden beri bunu bildirip en sonunda iki bin yıl önce gönderdiği Mesih İsa aracılığıyla bütün uluslar ve çağlar için mümkün kılmıştır!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

27 Eylül 2013 - İncil, Luka 9:18-22;

Zebur, Mezmur 43Nebiler, Hagay 2:9-15

 

"İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?” Petrus, “Sen Tanrı’nın Mesihi’sin” yanıtını verdi." (Luka 9:20). Bütün dünya İsa'yı duymuştur, ama herkes O'nun kim olduğunu bilmez. "İsa'yı seviyoruz" demek yetmez, O'nu "Tanrı'nın Mesihi" olarak tanımak gerek. "Mesih" de günahlarımız için ölen ve yalnız Kendisine iman ettiğimiz takdirde bizi cennete kavuşturan Kurtarıcı'dır!

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

26 Eylül 2013 - İncil, Luka 9:7-9;

Zebur, Mezmur 149Nebiler, Hagay 1:1-8

 

"Hirodes, “Yahya’nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim?” diyor ve İsa’yı görmenin bir yolunu arıyordu" (Luka 9:9). İsa'yı merak edip de O'na teslim olmayan herkes Vaftizci Yahya'nın başını kestiren kral Hirodes'ten pek farklı sayılmaz. Umarım biz de İsa'yı, sevgisini, bereketini, şifasını görmek isteriz, ama ne amaçla... O'na teslim olmak için mi?

BİR YILDA TÜM KUTSAL KİTAP'I OKUMA PLANI

25 Eylül 2013 - İncil, Luka 9:1-6;

Zebur, Mezmur 124Nebiler, Ezra 9:5-9

 

"Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı" (Ezra 9:8). Rab'bin bizim için yaptığı harikaları anmakla bitmez. Ne maddi manevi tehlikelerden kurtardı! Bunlar için tek tek teşekkür ederek O'nun zaferine daha da ortak oluyoruz. 

24 Eylül 2013 - İncil, Luka 8:19-21;

Zebur, Mezmur 122Nebiler, Ezra 6:7-20

 

"İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi: “Annemle kardeşlerim, Tanrı’nın sözünü duyup yerine getirenlerdir" (Luka 8:21). Mesih İsa'yı seviyorum demek kolaydır. Ama O'nu gerçekten seven, sözlerini yerine getirir. Okumazsak sözlerini nasıl öğreneceğiz? Yerine getirmezsek, sevdiğimizden nasıl emin olacağız? 

23 Eylül 2013 - İncil, Luka 8:16-18;

Zebur, Mezmur 126Nebiler, Ezra 1:1-6

 

"Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar" (Luka 8:16). Bugün ışığımız, karşılaştığımız herkesin önünde Mesih'in güzelliğiyle parlasın! Tepkilere çekinmek yerine kandilimizi daha da yükseklere taşıyalım! 

22 Eylül 2013 - İncil, Luka 16:1-13

 

"Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem paraya kulluk edemezsiniz" (Luka 16:13). Bir efendiyi seçtiğimizde ötekinden kurtul-malıyız. Bugün Rabbin hizmetine vermek üzere parayı gözden çıkarır mıyız? 

21 Eylül 2013 - Zebur, Mezmur 19

 

"Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, Gökkubbe ellerinin eserini duyur-makta. Gün güne söz söyler, Gece geceye bilgi verir... Ağzımdan çıkan sözler, Yüreğimdeki düşünceler, Kabul görsün senin önünde, Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!" (Zebur, Mezmur 19:1-2, 14). 

20 Eylül 2013 - İncil, Luka 8:1-3

 

"Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar... kendi olanaklarıyla İsa’ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı" (Luka 8:2-3). Kurtarıcımız bizi her esaretten özgür kilar. Nankörlükten de... Cömertçe bağışta bulunmak, şükran ibadetimizin en güçlü ifadelerindendir! Semada yatırdığımız hazinelerdir!

19 Eylül 2013 - İncil, Luka 7:36-50

 

"Kendisinin çok olan günahları bağışlandı; zira o çok sevdi. Fakat kendisine az bağışlanan, az sever" (Luka 6:47). İlahi kutsallığın ve adaletin karşısında en azılı günahkâr kadar suçlu olduğumuzun farkında mıyız? Ancak o zaman ilahi lütfun ve bağışlama karşısında derin bir sevgi ve minnet ile yaşayabiliriz.

18 Eylül 2013 - İncil, 1. Timoteos 3:14-16

"Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, Meleklerce görüldü, Uluslara tanıtıldı, Dünyada O'na iman edildi, Yücelik içinde yukarı alındı" (1.Timoteos 3:16). İlahide söylediğimiz gibi: "Cennetten dünyaya gelip, Yol gösterdin. Dünyadan çarmıha, Cezamı çektin. Çarmıhtan mezara, Mezardan göklere, İsmini yüceltirim!" (Tanrı'yı Yüceltelim, 441 Nolu ilahi)

16 Eylül 2013 - İncil, Luka 15:1-32

Mesih İsa kaybolanları özellikle arayan bir Kurtarıcıdır. Yolumuzu şaşırdıysak O bizi bulur (Luka 15:4). Hayatımız değerini yitirdiyse O onu geri getirir (Luka 15:9). Yollarımız Tanrı'dan uzak düştüyse O, bağrına basmak üzere bizi karşılar (Luka 15:20). Her durumda da O, ruhsal bir şölenle merhametin zaferini bizimle kutlar.

14 Eylül 2013 - Tevrat, Çölde Sayım 21:4-9

"Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir" (İncil, Yuhanna 3:14). Günah zehrine tek çare, panzehir olarak 2000 yıl önce gelen Mesih İsa'dır. Çarmıhta O eski yılanı ezdi, "Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun" (İncil, Yuhanna 3:15).

13 Eylül 2013 - İncil, Luka 6:39-42

"Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi?" (Luka 6:39). Bedene bürünmüş Allah'ın Kelâmı ve Ruhu olarak dünyaya gelen Mesih İsa'nın dışında, ruhsal konularda başka kim "ben görüyorum" diye iddia edebilir? Öyleyse ve çukura düşmek istemiyorsak izleyeceğimiz ruhsal rehberi de biliriz...

12 Eylül 2013 - İncil, Luka 6:27-38

"Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın..." (Luka 6:27). Doğal haliyle insan bunu yapamaz. Ancak Rabbin hak etmediği affını tadan kişi, yenildiği O'nun sevgisi ve merhametiyle dolup taştığında yapabilir. Öyleyse içimizden sevgi ırmaklarını akıtacak olan Sevgi Ruhu'nu yüreğimize sürekli davet edelim.

11 Eylül 2013 - İncil, Koloseliler 3:1-11

"Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır" (Koloseliler 3:3). Yüreğine İsa'yı davet eden herkes, günahlarına ölmek üzere O'nunla birlikte adeta çarmıha gerilmiştir. Mesih ile birlikte de cennetten beslenen, O'nunkine benzeyen ve Tanrı'nın gücüyle devam eden yeni bir hayata dirilmiştir.

10 Eylül 2013 - İncil, Koloseliler 2:6-15

Kimse Musa'nın şeriatını eksiksizce tutmaz, tutamaz da; dolayısıyla herkes şeriat karşısında cehennemliktir: "Şeriatta yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir" (Tevrat, Tesniye 27:26). Ne var ki, Mesih İsa "kurallarıyla bize karşı olan şeriatı... çarmıha çakarak ortadan kaldırdı" (İncil, Koloseliler 2:14).

9 Eylül 2013 - İncil, Koloseliler 1:24-29

"Mesih'in içinizde olması size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor" (Koloseliler 1:27). İlk Adem günaha düştü, soyu olan bizler aynı zaaf ile dünyaya geldik. İkinci Adem -Mesih İsa- hiç günah işlemedi, dahası tüm günahların cezasını O çekti. İsa'yı kendi yüreğine davet edenler, şimdiden cenneti yaşarlar.

8 Eylül 2013 - İncil, Luka Müjdesi 14:25-33

İsa, "sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa, öğrencim olamaz" diyor (Luka 14:33). Yalnız Mesih İsa ilahi sevginin, kutsallığın ve adaletin tecellisidir. Bizler ise duygusal ilişkileri, dünyasal zevkleri ve maddesel mülkleri O'na tercih ettiğimiz müdetçe Mesih İsa'nın ruhsal hayat kalitesine sahip olamayız.

7 Eylül 2013 - İncil, Luka Müjdesi 6:1-5

"İnsanoğlu Şabat Günü'nün de Rabbidir" (Luka 6:5). Aynı zamanda Rab her günün de Rabbidir: "Bugün RAB'bin yarattığı gündür, Onun için sevinip coşalım!" (Mezmur 118:24). Ama özellikle ibadet gününün Rabbidir. Haftada bir günü O'na ayırmakla gerçekten her gün için hayatımızın Efendisi olduğunu gösteririz. 

5 Eylül 2013 - İncil, Luka Müjdesi 5:1-11

Luka 5:5 ayeti, "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım" der. İman hayatı insanın çabasıyla değil, Rab'bin sözüne, yani Kelâm'a dayanarak yaşanır. "Bugün O'nun sesini duyarsanız... Yüreklerinizi nasırlaştırmayın" (İncil, İbraniler 3:7).