İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı

 

GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ

(İ.P.K.V. Ruhani Lideri Sn. Carlos Madrigal)

 

Sn. Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Başkanı,

Sn. İspanya Din İşleri Başkanı,

Sn. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi, ve

Çok değerli Rum Ortodoks Patriği Vekili,

Ermeni Ortodoks Kilisesi Temsilcisi,

Latin Katolik Episkopos Temsilcisi, ve

Protestan Kiliseler Birliği Temsilcisi;

 

*        *        *

Ben; Türkiye’de yıllardan beri yaşayan bir yabancı olarak misafirperverliğin değerini çok iyi bilirim. Misafirperverlik, ilahi sevginin bir göstergesidir… Bugün sizlere armağan edilen ve Vakfımızı tanıtan kitapçığın 3. sayfasında İncil’in şu ayetini görebilirsiniz,

“Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.” [1]

Tanrı’nın sevgisi; tüm insanları derin minnet duyguları yaşamaya, aynı zaman tüm herkese eşitçi bir adalet anlayışıyla yaklaşmaya davet eder! Hepiniz bize öyle davrandınız…

İncil der ki: Birisi size, peygambersiniz, öğretmensiniz veya öğrencilerimin en küçüklerinden birisiniz diye bir bardak su verirse, Ahrette kendisine peygambere, öğretmene veya öğrencilerime yaraşan ödül verilecektir. [2]

Bugün Vakfımızın hayata geçmesinde katkısı olanların hepsine, Vakfımızı 10 yıl önce kurulurken bize verdikleri bu bir “bardak su” nedeniyle teşekkürü borç biliriz. İnanç sahibi insanlar ve dini hizmete adanmış bir kurum olarak en büyük vicdan borcumuz da, tüm insanların önünde Tanrı’nın sevgisine canlı örnekler olmaya çalışmaktır. Bu uğurda kendimizi Allah’a vakfettik… Vakıf olduk.

Günün anlamı ve önemi; Yani din ve vicdan özgürlüğünü yaşatmaya ve toplumun çoğulcu dokusunu korumaya adanmış bütün ülkelerde: Dini ve kültürel tüm ifadelere yer vermek; Hepsinin barış ve uyum içinde yaşamalarını sağlamak; Hatta tüm inançların kendilerini ifade etmesini teşvik etmektir! Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı’nın eş başkanlığında yürürlüğe giren, ve bugün aramızda temsilcileri bulunan Medeniyetler İttifakı projesi, bu 3 temel amacı gütmektedir: çeşitlilik, barış ve özgürlük! Ve hatta bunları korumak ve geliştirmek…

Farklı inanç ifadeleri bir zenginliktir. Bu farklı inançlar, Anadolu’nun da kültürel mirasının kıymetini daha da artırmaktadır. Günün anlamı ve önemi aynı zamanda bunu anlamayanlara anlatmak, önemsemeyip engel olmak isteyenlere fırsat vermemek için fikir ve güç birliği yapmaktır. Bizden farklı olana “istenmeyen” muamelesi yapıldığı, “öteki” olarak gösterildiği durumlarda hepimizin vazifesi; yasalara saygılı, yapıcı ve inançlarıyla topluma katkıda bulunan, tüm bu kesimlerle ilgili önyargıları, yanlış anlamaları, ayrımcılıkları ve her türlü olumsuz tepkiyi ortadan kaldırmak için birleşmektir.

Bu doğrultuda Vakfımız Türkiye’nin bu güçlü iradesini dünyaya yansıtan, küçük ama bir o kadar önemli bir emsal oluşturmaktadır. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı bir hoşgörü mucizesidir. Mensupların inancı, siyasi iradenin dirayeti ve takdir-i ilahinin gücünün mümkün kıldığı bir mucizedir.

Tanıtım kitapçığımızın 13. sayfasında Hıristiyanların temel inancı özetleniyor, Buna göre: “Mesih İsa, sonsuz kurban niteliğindeki ölümü ile ve ölümden dirilişiyle cennet kapısını herkese aralamıştır. Bütün insanlar tövbe edip bu yüce habere yürekten inanmaya davet edilmektedir.” Hıristiyanların böyle inanmaları, hatta bunu herkese duyurmaları artık kimseyi ürkütmemeli, aksine buna herkes sevinmelidir. Çünkü bu duruşu sergileyebildiğimizde, tüm inançlar karşısında eşit mesafede duruyor, hepsine de aynı derecede saygı gösteriyoruz demektir!

Biz, hem Vakıf olarak hem de Hıristiyan bireyler olarak bu duruşu bir artı değer olarak görüyoruz. Ve bu yüzden; dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrımı gözetmeksizin, Hz. İsa’nın hayatıyla örneklediği bu evrensel sevgiyi yaşayan ve yansıtan aynalar olabilmek, en yüksek hedefimizdir. Bunun için manen ve kalben, Rabbimizin inayetine tüm varlığımızla sığınıyor; Zebur kitabında yazdığı gibi, “Bizi değil, ya RAB, bizi değil, Sevgin ve sadakatin uğruna, Kendi adını yücelt” [3] ayeti uyarınca bizler de huzurunuzda Rabbin adını her şeyin üzerinde yüceltmek istiyoruz!

Son olarak, Bugünü bizlerle paylaştığınız için, her birinizin değerli şahsına bir kez daha yürekten teşekkür ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Yüce Rabbimiz tüm insanlığı ve siz değerli konuklarımızı kutsasın!

____________________

[1] İncil, 1. Yuhanna 4:16

[2] İncil, Matta 10:41-42

[3] Zebur, Mezmur 115:1