Değişmeyen İncil....

 

Tevrat, Zebur, Nebiler ve İncil'in, büyük bir kısmı İbranice (bazı kısımlar da Aramice) ve Grekçe dillerinde yazılmıştır. Allah'ın vaadi uyarınca orijinal lisanlardaki metinler ne geçersiz kılınır (hükmü kalkmaz), ne eksilir (tahrif olmaz), ne de ortadan kalkar (nesih olmaz).

 

“Tevrat'ı ya da peygamberlerin sözlerini

geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.

Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök

ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden,

Tevrat'tan ufacık bir harf ya da bir nokta bile

yok olmayacak.”

 

“Gök ve yer ortadan kalkacak ama

benim sözlerim [İncil] asla ortadan kalkmayacaktır.”

(İncil, Matta 5:17-18; 24:35)

 

Günümüzde mevcut olan en eski elyazmaları, asıl İncil'in değiştirilmeden elimize kadar ulaştığını tereddüte yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır.

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, Nebiler ve İncil) ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine vahyi İLAHİ ve SEMAVİ, mesajı da EVRENSELDİR!

 

İncil’in değişmediğini gösteren en eski 3 papirüs parçası:

 

Günümüze kadar muhafaza edilmiş ve İznik Konseyi'nden öncesine ait olan binlerce İncil nüshası vardır. Ayrıca İznik Konseyi'nden önceki 200 yıl boyunca eserlerinde İncil'den sayısız alıntı yapan Kilise Babaları'nın yazıları sayesinde ilk yüzyıl İncili'nin günümüz İncili ile tıpatıp aynı olduğunu biliriz.

Aşağıdaki üç papirüs parçası, İncil'in en eski fragmanlarıdır. Hatta orijinal elyazmalarından hemen sonra yazılmış nüshalardır denebilir. Bu fragmanlar aynı şekilde asıl İncil'in elimizdeki İncil ile bir olduğunu gösterir. Ayrıca İncil'in, Mesih İsa'nın göğe alındığını gören neslin zamanında yazıldığını kanıtlar. Son olarak bu fragmanlar; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Müjdeleri'nin özgün ve otantik İncil'i oluşturan dört ana bölüm olduğunu teyit etmektedir.

7Q5 papirüsü Kumran Yazıtlarından biridir. Doğrudan Markos 6:52-53 ile ilişkilendirilen bir papirüstür (José O'Callaghan'ın tespiti) ve Kumran mağaralarının mühürlendiği M.S. 68 yılından öncesine ait olduğu konusunda kuşku yoktur (hatta paleografik analizi M.S. 50 yılına ve öncesine işaret eder; Carsten Peter Thiede).

Bu şu demektir ki papirüs, Mesih İsa'nın göğe alınışını takiben 15. yıla, yani İznik Konseyi'nden 275 yıl öncesine aittir!

P64 (Magdalen papirüsü, Oxford College) Matta Müjdesi’nden bir parça olup Carsten Peter Thiede’ye göre en geç M.S. 75 yılına aittir. Bu papirüs Matta’nın ilk nüshası olmadığına göre, Matta Müjdesi’nin M.S. 70 yılından önce yazıldığına işaret eder. Yine Mesih'i gören neslin zamanından söz etmekteyiz.

P52 (Rylands papirüsü) Yuhanna Müjdesi’nin bir parçasıdır ve en geç M.S. 125 yılına aittir (Colin H.Robert). Bu parça Mısır’da kopyalanan bir İncil nüshasına aittir. İncil nüshalarının Mısır’a kadar yayılması 10-30 yıllık bir süre almıştır. Bu da İncil'in dördüncü Müjdesi olan Yuhanna bölümünün yazılış tarihi olarak M.S. 95 yılına işaret etmektedir. Zaten Kilise Babaları Havari Yuhanna'nın ismini taşıyan Müjde'nin onun tarafından aynen bu tarihlerde yazıldığını tasdik etmektedirler.

Yine İznik Konseyi'nin öncesine ait 200 yılı aşkın bir süreden söz etmekteyiz. Yine Kilise Babaları'nın kayıtları, İncil'in bütün bölümlerini aynen bugünkü halleriyle teyit etmektedirler. Yani İncil'in değiştirilmediğine dair tarihi belgeler ve kanıtlar inkar edilemeyecek kadar çok ve kesindir!