Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı

 

İncil'in İyi Haberi nedir?

Kurtuluş Tasarısı, Tanrı’nın insanı cennete kavuşturmak için tasarladığı yol üzerinedir.

Kurtuluş Tasarısı aşağıdaki çizelge ile aynı isimde olan kitapta anlatılmaktadır.

İnsan kaynaklı dinlerde cennete ulaşmak için sevap denilen insanın çabalarına bağlı olmanın önemi vurgulanır. Mesih İsa'nın tüm insanlara takdim ettiği kurtuluş ise Tanrı'nın geri alınmaz hediyesidir. Bu hediyenin bedeli Mesih İsa'nın haç üzerindeki kurban nitelikli ölümü ile ödendi. Karşılığında imanımız ve teslimiyetimizden başka bir şey istenmemektedir. İncil'in İyi Haberi'ni tüm diğer inanışlar ile ideolojilerden farklı kılan da budur!

Büyütmek için resim üzerine tıklayınız

Resmin Anlamı:

Geniş yolu seçmek, nefsin isteklerine uyan yaşamı tercih etmektir. Bu yol insanı doğrudan “ateş gölüne” götürür. Dar yol ise Tanrı’nın sağladığı kurtuluşa götüren yoludur.

Tanrı ezelden beri diri Kelâmı'nı dünyaya bir bedende göndermeye karar verdi. Bu kararını da bütün peygamberler aracılığıyla bildirdi. Böylece iki bin yıl önce Mesih İsa, tüm insanlara gönderilen Kurtarıcı olarak dünyamıza geldi.

Mesih İsa günaha kurban olarak öldü ve günahtan ötürü bizi Tanrı'dan ayıran duvarda bir geçit açtı. Dar kapıdan girmek için, günahtan tövbe ederek İsa’ya iman etmek gerekir. Bu kapıdan geçenler, şimdiden sonsuz kurtuluşa erişir ve bu dünyadayken yeni ve kutsal bir yaşayışa başlarlar.

Böyleleri Rab’bin verdiği güçle kutsallık merdiveni basamaklarından çıkarak ruhsal hizmetlerinde ilerlemektedirler…

Dünyanın sonunda insanlar yargılanacak, geniş yolu seçenler yaptıklarıyla değerlendirilecek ve günahlarından ötürü cezalandırılacaklar. Dar yolu seçmiş olanlar hizmetleriyle değerlendirilecek ve cennete kavuşarak emeklerinin karşılığını alacaklar.

 

"Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı."

(İncil, 1.Yuhanna 3:8)

"Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı" kitabı sıparış veriniz!