Kuruluş Tarihçemiz....

 

İstanbul Protestan Kilisesi 1995 yılında T.C. Anayasası'nın tanıdığı temel haklar ve İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olan bir kilise topluluğudur.

İstanbul Protestan Kilisesi'nin üyeleri kendilerini tüzel bir kimlikle ifade edebilmek amacıyla 1999 yılında vakıf kurmak için girişimde bulundular.

Vakfımız, Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/11/1999 tarihli E. 1999/646 sayılı kararı ile hükmi şahsiyet kazanarak vakıf siciline tescil edilmiştir.

24 Haziran 2001 tarihli ve 15569/1-1 sayılı Resmi Gazate'nin, 89. sayfadaki ilamı ile Vakfımız kuruluş sürecini tamamlamıştır.

Vakfımız, medeni kanununa göre kurulmuş olduğundan Lozan Antlaşmasına bağlı değildir ve yeni vakıfların tüm haklarından yararlanmaktadır.

Vakfın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatına uygun olarak Protestan inancındaki mensuplarının dini ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

Başta Alemlerin Rabbi olmak üzere, Vakfımızın kuruluşunu ilgileriyle destekleyen Türkiye Cumhuriyeti devlet erkanına, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine ve tüm Hıristiyan kiliselerine şükranlarımızı sunar, bütün insanlar için Rab’den esenlik, sağlık ve mutluluk dileriz.

 

 

İstanbul Protestan Kilisesi, Cumhuriyet'in İlk Resmi Kilisesi

 

Türkiye, 2000 yıllık Mesih İnancına yabancı değildir. İzmir, Efes, Antakya, Tarsus, Konya gibi isimlerin sık sık geçtiği İncil'in büyük bir bölümü, Anadolu'da kaleme alınmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu, farklı inançları benimseyen insan gruplarının barış içinde yaşamasını sağlayarak tarihi bir başarıya imza attı. IV. Sultan Mehmet zamanında, Tevrat, Zebur ve İncil'in toplamı olan Kitab-ı Mukaddes, baş tercüman Ali Bey tarafından eski Türkçe'ye çevrildi.

Anadolu 19. yüzyılda, Protestanlığın ilk filizlerini gördü. Protestan kilise toplulukları 1990'lı yıllarda meşruiyetlerini yasallaştırmak için girişimlerde bulundular. Devamı...

Vakfımızın İstanbul merkez binası, Cumhuriyet tarihinde resmi kilise statüsü kazanan ilk bina oldu. Desteklerinden ötürü başta Rabbimiz olmak üzere tüm devlet erkanı ile yabancı diplomatik temsilciliklere teşekkürlerimizi bir borç biliriz! Video izle...