“Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun…

Çünkü İnsanoğlu [Mesih İsa] bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve

canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”

(İncil, Markos 10:43-45)

 

Başlıca hizmetlerimiz:

 

•   Mesih İnancını benimseyen herkese ibadet imkânını, mümkünse de mekânını sağlamak,

 

•   Laiklik ilkesi uyarınca çoğulcu toplumun çok sesliliğine, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüklerine katkıda bulunmak,

 

•   İncil’in gerçeklerini öğretmek, duyurmak, önyargıları ve yanlış bilinenleri düzeltmek,

 

•   Vakfın bünyesindeki kiliseler ve tüm diğer kiliseler arasında birlik, saygı ve sevgi ilişkilerini beslemek,

 

•   Toplumun tüm katmanları ile işbirliği çerçevesinde kamu yararına yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektir.

...

...

DÜNYASAL ÇIKARLARA DAİR

Göklerin Egemenliği dünyasal bir hakimiyeti aramamaktadır: "İsa, 'Benim krallığım bu dünyadan değildir' diye karşılık verdi. 'Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.'" (İncil, Yuhanna 18:36)

İmanlının gözü bu dünyanın malında değil, cennettedir... "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?" (İncil, Markos 8:35-36)

Hem Tanrı'ya hem de dünyasal menfaatlere hizmet edilemez: "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz." (İncil, Matta 6:24)

Dünya, bizden daha muhtaç olanlara HİZMET YERİDİR: "'Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?' Yasa uzmanı, 'Ona acıyıp yardım eden' dedi. İsa, 'Git, sen de öyle yap' dedi." (İncil, Luka 10:36-37). Devamı...