İznik Konseyi'nde ne oldu?

 

Kimi Müslümanların iddialarına göre İznik Konseyi'nde görüşülen meseleler…

        Sayısız İncil vardı…

        Dört İncil seçildi: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna… Aslı olanlar da yakıldı.

 

Günümüze kadar muhafaza edilen kayıtlara göre İznik Konseyi'nde gerçekten ele alınan meseleler...

        Hz. İsa'nın asıl kimliğini oluşturan Logos’un (Allah'ın Kelâmı) ezeli olup olmadığı tartışıldı.

        Sonuç: İznik Akidesi ismiyle bilinen; Ortodoks, Katolik ve Protestan Kiliselerinin ortak İnanç Bildirgesi. 

 

Konseyde tartışılan farklı görüşler neydi?

        Arrius'un görüşü: Allah'ın Kelâmı ilk yaratılan varlık olup ezeli değildir.

        Athanasius'un görüşü: Allah'ın Kelâmı yaratılmamıştır Tanrı’yla aynı ezeli öze sahiptir.

        Her iki tarafın kendi görüşlerini savunmak için Babalar'ın dayandığı kaynak DEĞİŞMEMİŞ VE TEK OLAN İNCİL'dir!

 

 

İznik Akidesi

Kadiri Mutlak Cevher* olan, görünür görünmez her şeyin yaratıcısı tek Tanrı’ya; ve Tanrı’yla aynı özü paylaşıp, yaratılmaksızın zamanın öncesinde Tanrı’nın özünden cereyan eden Biricik Kelâm’a*, yani Tanrı’dan gelen Tanrı, Işıktan gelen Işık, Hayattan gelen Hayat olan, gökte ve yerdeki her şeyin kendisi aracılığıyla yaratılmış olduğu ve biz insanların kurtuluşu için bedene bürünerek insan olmuş, acı çekmiş, öldükten sonraki üçüncü günde tekrar dirilerek semaya yükselmiş ve tekrar dönerek diri ve ölü herkesi yargılayacak olan Tanrı’nın Kelâmı* tek Efendimiz İsa Mesih’e; ve aynı zamanda [dünyada ve insanlarda etkin olan] Tanrı’nın Kudreti’ne* inanırız.

Her kim, “bir zamanlar O yoktu”, “doğmadan önce yoktu”, “O, yoktan var edildi” veya “başka cevherden ya da özden yaratıldı” diyorsa ve bununla Tanrı Kelâmı’nın* değişebileceğini veya değiştirilebileceğini iddia ediyorsa, Evrensel Kilise tarafından lanetlenmektedir.

[*] Bazı terimler kültürümüze göre doğru anlaşılsın diye Kutsal Kitap’ın ve Hıristiyan âleminin verdiği asıl anlamları ile yazılmıştır: Baba yerine Cevher (öz), Oğul yerine Kelâm (söz) ve Kutsal Ruh yerine Kudret (güç) kullanılmıştır.

 

Konseyin kayıtları günümüze kadar ulaşmıştır!

        Episkoposlardan ikisi olup bitenleri kaydettiler: Sezeriyeli Eusebius, İskenderiyeli Athanasius.

        Toplanan 300 civarındaki episkopos, 1 ay süren müzakerelerden sonra Arrius'un görüşünü reddetmişlerdir.

        Bunlar arasında 22 Arrius taraftarı olduğu, ama yalnız 2’si Arrius'tan yana oy kullandığı kayıtlara geçti.

        Tartışmanın en can alıcı meselesi “homo-ousion” (Gr. aynı cevher, aynı özden) ifadesidir. Uzlaşmaya varıldıktan sonra İznik Amentüsü ilan edildi.

        Ayrıca, aforoz edilmiş olan Malesius’un tekrar kabul edilmesi ve Paskalya’nın ne tarihte kutlanacağı konuları kararlaştırıldı.

        Son olarak da kiliselerin disiplini ve düzeni, din adamları atanması ve ibadetlerin şekli gibi muhtelif konularda 20 kanun sıralandı.

        Bu bilgileri içeren bir mektup Mısırlı Hıristiyanlara yazıldı.

        HANGİ BÖLÜMLERİN İNCİL’E GİRECEĞİ VEYA 4 MÜJDE’NİN KONUSU HİÇ GEÇMEDİ!

 

Bazı sorular...

1)   Sizce Allah insanların Kelâmını değiştirmesine seyirci kalacak kadar ‘aciz’ midir? Ya da Allah o kadar tutarsız mı ki görüşünü ha bire değiştirip kendi ayetlerini yalanlasın? Böyle düşünmek O'na bir nevi küfür sayılmaz mı?

2)   İncil ne zaman tahrif edildi; Hz. Muhammed’den önce mi yoksa sonra mı? Önceyse, neden Kur’ân “İncil sahipleri ellerindeki İncil’le hükmetsinler” diyor (Maide 44, 47)?

3)   Yok eğer, Hz. Muhammed zamanında İncil hâlâ Hıristiyanların ellerinde idiyse; neden Müslümanlar bir nüshasını bile saklamadılar? Varsa nerededir biz de bir tanesini edinmek isteriz.

4)   İncil baştan beri tahrif edildiyse, Tanrı neden insanların İslamiyetin ortaya çıktığı yedinci yüz yıla kadar bir yalana inanmalarına izin verdi? Tahrif ne amaçla yapıldı ve hangi ayetlerde?

5)   İznik Konseyi’nden (İ.S. 325) öncesine ait binlerce elyazması neden yalnız ve hep mevcut İncil’in 4 Müjdesini içerir? Mevcut İncil’den farklı olan herhangi bir elyazmasını bana gösterebilir misin?

6)   Kim İncil’i değiştirdi? Neden sözüm ona bu değiştirmeler karşında hiç kimse ses çıkarmadı? (Örneğin Havariler'e yakın olanlar ya da Üçlübirliğe itiraz edenler…)

7)   Eğer değiştirildiyse, 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğunun tüm topraklarına yayılan binlerce İncil nüshası nasıl toplatıldı? Toplatılmadıysa bu nüshaların hepsi nasıl aynı şekilde değiştirildi?