"Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum.

Bu söz, sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında

mirasa kavuşturacak güçtedir"  (İncil, Elçilerin İşleri 20:32)

 

Vizyonumuz:

 

Türkiye Protestanlarına, Kutsal Kitap ile Kutsal Ruh'un rehberliğinde;

 

a)   Maddi ve manevi olarak kendi kendine yetebilen,

b)   İncil’in kutsamasını tüm dünya ile paylaşmakta gayretli olan,

c)    Nesiller boyunca kendini yenileyen...

Bir kilise modeli miras olarak bırakmaktır.

 

Aynı zamanda kilise topluluklarını;

d)   Tüm halk için yararlı bir hizmet aracı haline getirmek,

e)   Toplumca örnek alınan bir statüye ulaştırmaktır.

  

 

Bu amaçla hedeflediğimiz ruhsal hizmetler:

        Tanrı’ya yürekten tapınan, Mesih’in öğrencileri olarak yetişen, ruhsal hizmetlere maddi manevi destek sağlayan nesillere kılavuzluk etmek.

        İmkanımız ölçüsünde herkese özveri ile iyilik yapmak, Rab’bin bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmeye ilişkin buyruğunu yerine getirmeyi öğrenmek.

        Yasalara ve kültürlere uygun bir şekilde İncil’i tüm yaratılışa duyurmak ve ihtiyaç lûzumunda yeni topluluklar başlatmak.

        Kiliseye ve topluma hizmet edecek imanlıları İncil’e göre yetiştirmek. Gereken araçları temin etmek: dini kitaplar, konferanslar, eğitim programları v.b. gibi.

        Hıristiyan erdemlerine hâiz, bütün dünyaya İncil’in ruhsal bereketlerini ulaştırma arzusunda olan yerel önderler yetiştirmek.

        Mağdurlar, ezilenler ve dışlananlar ile kendimizi bir saymak, onların yaralarını sarmak, cesaretlendirmek ve ayakta durmalarına yardımcı olmak.

        Kiliselerin yasaların koruması altında onurlu bir şekilde hizmet edebilmeleri için tüzel kişiliklerini korumak ve yasal haklarını savunmak.

        Protestanların dini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli kilise binalarını, dini tesislerini ve toplantı salonlarını temin etmek.

        Hıristiyan ailelerin çocuklarını, Hıristiyan ahlâkının öğretileri ve sağlam bir karakter yapısıyla yetiştirmek.

        Vakfın bünyesindeki kiliseler ile dünyanın birçok yerindeki Hıristiyan topluluklarından gelen gönüllülerle işbirliği yapmak ve ortak etkinlikler düzenlemek.

DÜNYASAL ÇIKARLARA DAİR

Göklerin Egemenliği dünyada teokratik bir hakimiyeti aramamaktadır: sa, 'Benim krallığım bu dünyadan değildir' diye karşılık verdi. 'Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.'" (İncil, Yuhanna 18:36)

İmanlının gözü bu dünyanın malında değil, cennettedir... "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?" (İncil, Markos 8:35-36)

Hem Tanrı'ya hem de dünyasal menfaatlere bağlı yaşanamaz: "Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz." (İncil, Matta 6:24)

Dünya, bizden daha muhtaç olanlara HİZMET YERİDİR: "'Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?' Yasa uzmanı, 'Ona acıyıp yardım eden' dedi. İsa, 'Git, sen de öyle yap' dedi." (İncil, Luka 10:36-37). Devamı...