Kütüphanemiz

 

Aşağıda Vakfımızın katkılarıyla yayınlanan bazı kitaplar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Arzu ederseniz ilgili kitabım kapak resmini tıklayıp iletişim formunu doldurarak sipariş verebilirsiniz.

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı. Carlos Madrigal, Yeni Yaşam Yayınları.

Mesih İsa günaha kurban olarak öldü ve bizi Tanrı'dan ayıran suçların bedelini ödedi. Cehennemden kurtulmak için tövbe ederek İsa’ya iman etmek gerekir. Bu kapıdan geçenler sonsuz kurtuluşa erişir ve bu dünyada yeni bir ruhsal yaşama başlarlar. İncil bütün insanları bu yüce habere yürekten inanmaya davet etmektedir.

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

Üç Tanrı mı? Tek Tanrı mı? “Tevhit’te Teslis.” Hıristiyanların Üçlü-Birlik İnancının İncelenmesi. Carlos Madrigal, Bütün Dünya Kitaplığı.

1994’te “Üçlü-Birlik Ne Demek?” başlığı ile yayınlanan eserde, Üçlü-Birliğin esasları Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil) öğretisine dayanarak incelenmektedir. Amaç, Allah’ı Kutsal Yazılar’da Kendini tanıttığı gibi anlatmaktan başka bir şey değildir!

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

Mesih ve Birlik. Mesih’in Birlik Tasarısının Işığında Hırsitiyan Mezhepleri... Carlos Madrigal, Haberci Yayınevi.

Neden Hıristiyan alemi farklı mezheplere ayrılmıştır? Üç ana mezhep (Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleri) aynı İncil'e inanıyorlar mı? Kendisine inananlar için Mesih İsa'nın duası bugün de geçerli midir? “Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da ...bir olsunlar.” (İncil, Yuhanna 17:20-21)

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

Kıyamet Günü. İncil’in VAHİY Bölümünün Yorumu. Carlos Madrigal, Yeni Yaşam Yayınları.

Kutsal Kitap, Mesih İsa'nın dünyaya ikinci gelişi ve kıyametle hepimizi bekleyen sona hazırlanmamız için önceden bizleri uyarmaktadır. Kıyamet aslında kendilerini ahirete hazırlayanlar için bir felaket değil, Tanrı ile birlikte yaşamaya başlayacakları sonsuz bir zaferdir.

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

Kutsal Kitap'a Göre Kader ve Özgür İrade Öğretilerinin İncelenmesi. Carlos Madrigal, Yeni Yaşam Yayınları.

Orta Doğu insanı için kader ve alın yazısı hayatın tüm gelişmelerini, etkilerini ve sonuçlarını keyfince kontrol eder. Kutsal Kitap, sonsuz iyiliği uyarınca hayatın her ayrıntısını denetlerken aynı zamanda özgürlük veren Tanrı’ya her konuda güvenebileceğimize dair garanti vermektedir!

Resmi tıklayarak sipariş verebilirsiniz

APOLOGIA. Bir Hıristiyan Din Adamı İncil’in Sırlarını İfşa Ediyor. Carlos Madrigal, Dharma Yayınları.

İncil ve Hıristiyan İnancı hem Batı’da hem de Doğu’da sorgu altındadır! İncil’in değiştirildiğini kanıtlamak için uğraşanların sayısı hiç de az değildir. Bunca iddia haksız olabilir mi? Yazar, Türk eleştirmenlerince inancına yöneltilen bu eleştirileri ele alıp gerçekleri gün ışığına çıkarmaya kararlıdır…