"Evime, bütün ulusların dua evi denecek" (İncil, Markos 11:17) 

 

İbadetlerimiz 

 

Mesih İnancı hiç bir dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmez… Vakıf bünyesindeki kiliseler Türkçe ibadet eden kilise topluluklarıdır.

Kilise topluluğu: (a) Tanrı'yı her yönden yüceltmek (1Ko.10: 31; Ef.1:6,12,14); (b) Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek (1Pe.2:9); ve (c) Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmek için vardır (Ef.4:13).

Pazar İbadeti: İncil'de, erkek kadın, yaşlı genç, yerli yabancı demeden tüm imanlıların ibadet için, Mesih'in ölümden dirildiği haftanın ilk günü bir araya geldikleri özel zamandır (Yu.20:1,19; Elç.20:7; 1Ko.16:2).

İbadette Mesih İsa, ruhsal anlamda imanlılar arasındadır (Mat.18:20; Vah.1:13; 3:20). İbadetin amacı: Rab'be tapınmak, toplulukla bütünleşmek, Kelâm'dan öğrenmek ve ruhça gelişmektir (Elç.20:7; 1Ko.14:26).

İncil'de görüldüğü şekilde ibadetler:

  • İlahiler (örn. Mat.26:30, 1Ko.14:15; Ef.5:19);
  • Övgü ve şükran duaları (örn. Elç. 20:36; Ef.5:19);
  • Üyelerin teşvik sözleri (örn. Kol.3:16; 1Se.4:18);
  • Rab'bin Sofrası (örn. Elç.20:11; 1Ko.11:23-24);
  • Bağış (örn. 2Ko.9:7-12; İbr.13:15-16); ve
  • Vaaz (örn. Elç.20:11; 1Ti.4:13; 2Ti.4:1-2) bölümlerinden ibarettir.

 

Rab'bin Sofrası: Ekmek ve “asmanın ürünü” ile (Mat.14:25; Luk.22:18) Rab'bin ölümünü, Yeni Antlaşma için feda edilen bedenini ve kanını, ölümden dirilişi ile ikinci gelişini anmamız ve üyelerin önce yüreklerini sınayıp tövbe etmesi için Kendisinin buyurduğu, derin sembolik anlam taşıyan bir törendir (1Ko.11:23-28).

...

...

İBADETİN ÖZÜNE DAİR

İncil'de Mesih İsa, "Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bizimle [1Yu.1:3] bir olsunlar" ayetiyle ibadetin hedefi TANRI'YLA BÜTÜNLEŞMEK olduğunu (İncil, Yuhanna 17:22),

"İnsan İbadet Günü için değil, İbadet Günü insan için yaratıldı" ayetiyle Tanrı için İNSANIN, ibadet şartlarından ve usullerinden daha ÖNEMLİ olduğunu (İncil, Markos 2:27),

"Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ...ortadan kalkacaktır" ayetiyle ilahi SEVGİYİ YAŞAMANIN peygamberlikten bile BAKİ olduğunu vurgulamaktadır (İncil, Yuhanna 4:23-24).

Sözlerine devam edersek Mesih İsa, "Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar" ayetiyle şekil ve dış görünüm yerine İÇTENLİK (İncil, Yuhanna 4:23-24),

"'Ben kurban değil, merhamet isterim' sözünün anlamını bilseydiniz... ötekileri yargılamazdınız" ayetiyle dini vecibeler ve kaideler yerine HOŞGÖRÜ ile DAVRANMAK (İncil, Matta 9:13),

"Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Rabbinize dua edin" ayetiyle göstermelik ve gösterişli ibadetler yerine GİZLİLİK ile SADELİK (İncil, Matta 6:6) ve

"Oruç tuttuğunuz zaman, ...insanlara belli etmek için kendinize perişan bir görünüm vermeyin" ayetiyle kendi kendini zorlama ve kanıtlama yerine GÖNÜLLÜLÜK (İncil, Matta 6:16)...

...niteliklerini, kabul gören ibadetin temel özellikleri olarak vurgulamaktadır. Devamı...

...

RAB'BİN İMANLIYA KAZANDIRDIĞI KARAKTERE DAİR

Mesih İsa'ya teslim olan kişi, alçakgönüllülük ve yumuşak huyluluk kazanır. Bu özellikler, Mesih İsa'da bulunan Hristiyan karakterinin temelidir"Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir." (İncil, Matta 11:28-30)

Bu karakterin merkezinde sevgi yer alır: "Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır." (İncil, 1.Korintliler 13:4-7)

Göklerin Egemenliğine ait çocukların özellikleri: ruhsal arayışmetanetyumuşak huylulukdürüstlükmerhametyürekte paklıkbarışseverliközveri...

 

"Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

 Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.

 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

 Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.

 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır."

 (İncil, Matta 5:3-10)

 

Bu karakteri belli eden davranış şekli, imanlının yüreğinde etkin olan Kutsal Ruh'un ürünüdür: "Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir." (İncil, Galatyalılar 5:22-23) Devamı...