Kiliseniz, gurubunuz Vakfa katılabilir...

 

Your fellowship or ministry may join the Foundation...

                          Click the flag for English

 

Prensibimiz:

“Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin.” (Mat. 22:21)

 

Vakfa bağlanmak ne demek?

Vakıf kilise ve hizmet gruplarına sadece yasal bir şemsiye sağlar… Onların “Sezar’ın hakkını” vermeleriyle ilgilenir.

Vakfın bünyesindeki kilise ve hizmetler, vakıfların tüm resmi haklarından yararlanmaktadır.

Vakfın mezhepsel bir yapısı yoktur ve merkezi bir yönetim oluşturmaz. Her ayrı kilise veya hizmet gurubu “Tanrı’nın hakkını” vermekten kendisi Rab’bin önünde sorumludur.

Bu yüzden Vakfın yasal şemsiyesi altında farklı teolojilere veya yönetim sistemlerine sahip gruplar barınabilir (İ.P.K.V. İbadet Yönetmeliği 10.1.1).

 

 

Vakfa bağlılık koşulları nelerdir?

Vakfın bünyesindeki kilise ve hizmetler yasal prosedürlerinde Vakfa bağlıdırlar.

Devletin önünde bir bütün olarak temsil edilirler. Bu da yasal bir rahatlık verdiği kadar ruhsal koruma da sağlar.

Ortak projeler önermek ve yürütmek için önderler yılda bir defa bir araya gelirler (bkz. İY 10.3).

Üye kilise ve gruplar bağışladıkları gider payları ile Vakfın yasal prosedürlerinin devamını sağlarlar (bkz. İY 8.4).

 

Bir kilise veya hizmet grubu Vakfa nasıl üye olur?

  • Başvuran topluluk İ.P.K.V. İbadet Yönetmeliği'nden yeni katılan kiliseler için bağlayıcı maddeleri okuyup kabul eder. 
  • Vakıf ile bir protokol imzalar. Bir hizmet gurubu ise Vakıf ile bir "işbirliği anlaşmasını" kararlaştırır.
  • İlgili topluluğun veya hizmetin kullandığı bina Vakfın temsilcilik adresi olarak tescil edilir. Örneğin: İ.P.K.V. İzmit Temsilciliği.

 

İlgileniyorsanız bizimle görüşün…

Bağdat Cad. No: 85, Altıntepe, 34840 Maltepe, İST

Tel./Fax: +90 216 366 94 94, E-posta: istpc@mail.com

İletişim formu 

Siz Vakfa katılabilirsiniz...

 

Kilise olarak değil de siz şahıs olarak Vakfın bir üyesi olabilirsiniz. Fark nedir?

Bir kilise topluluğu Vakfın yönetimine katkıda bulunamaz. Ama Vakfın asil üyeleri Genel Kurul’da oy hakkına sahiptirler.

Üye olmakla hem Vakfın devamını hem de bünyesindeki kiliseler ile ilişkilerinin ruhsal prensiplere bağlı kalınmasına katkıda bulunabilirsiniz.

 

Vakfa nasıl üye olursunuz?

  • Dilekçe ile birlikte (bkz. örnek):
  • Vakfın iki Genel Kurul üyesinin tavsiyesiyle,
  • Vukuatlı nüfus kaydı, yerleşim yeri belgesi ve adli sicil kaydı takdim edersiniz.

Başvurunuz Genel Kurul'da onaylanırsa:

  • Giriş aidatı ödersiniz.
  • Genel Kurul'a katılırsınız.

 

Bu sayede Rab’bin sağladığı, harika bir araç olan Vakfın hizmetlerine görüşleriniz, yetenekleriniz ve yardımlarınız ile güç katarsınız!

 

İlgileniyorsanız bizimle görüşün…

Bağdat Cad. No: 85, Altıntepe, 34840 Maltepe, İST

Tel./Fax: +90 216 366 94 94, E-posta: istpc@mail.com

İletişim formu